środa, 22 maja

Dzielnica

Zabytkowe krzyże poddano renowacji
Dzielnica

Zabytkowe krzyże poddano renowacji

W pierwszej połowie bieżącego roku renowacji poddano dwa zabytkowe krzyże: murowany przy ul. gen. J. Hallera 60 oraz drewniany przy skrzyżowaniu ul. Borki i ul. J. Korczaka. Środki na remont krzyża przy ul. gen. J. Hallera wyłożyło Miasto. Krzyż przy ul. gen. Józefa Hallera 60 obok Miejskiego Przedszkola nr 60, został wybudowany w 1871 roku. To tzw. Boża Męka, czyli obiekt z figurami Chrystusa Ukrzyżowanego i Matki Boskiej. Krzyż wykonała firma Jungblut z Raciborza. Ma on upamiętniać śmierć 10 robotników w 1851 r., którzy zginęli w zniszczonej przez trąbę powietrzną hucie „Paweł” w Burowcu. Miejska legenda głosi, że trąba powietrzna została zesłana jako kara boska na hutników, naśmiewających się z wiernych pielgrzymujących do Piekar Śląskich. To jedyny krzyż istniejący w rejonie osiedla...
Na razie nie będzie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pod Młynem i Milowickiej
Dzielnica

Na razie nie będzie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pod Młynem i Milowickiej

Od wielu lat mieszkańcy Dąbrówki Małej starają się, by na skrzyżowaniu ulic Pod Młynem i Milowickiej było bezpieczniej. Rozwiązaniem mogłoby być rondo lub nowa sygnalizacja świetlna. Takie pomysły zgłaszali do władz miasta radni dzielnicowi. Na razie jednak sygnalizacji nie będzie. Doraźnym rozwiązaniem problemów wypadków i kolizji w tamtym miejscu miały być nowe płytowe progi zwalniające. Pojawiły się najpierw na ul. Pod Młynem a potem na ul. Milowickiej. Mimo to nadal dochodzi tu do wypadków. Rada Jednostki Pomocniczej nr 14 Dąbrówka Mała oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Dąbrówki Małej i Burowca proponowali budowę w tym miejscu ronda lub sygnalizacji świetlnej. Problem jest coraz większy także z powodu nasilenia drgań, które wywołują przejeżdżające przez progi samochody. Odczuwają to ...
Zakończenie weryfikacji formalnej wniosków do Budżetu Obywatelskiego
Dzielnica

Zakończenie weryfikacji formalnej wniosków do Budżetu Obywatelskiego

Mieszkańcy Katowic złożyli w tym roku 415 wniosków do Budżetu Obywatelskiego. Spośród wszystkich projektów 73 z nich zarejestrowano dla kategorii ogólnomiejskiej, a 342 jako wnioski lokalne. 16 wniosków nie przeszło weryfikacji formalnej. Do 7 sierpnia trwać będzie weryfikacja merytoryczna wszystkich wniosków, które pozytywnie przeszły pierwszy etap weryfikacji, a 17 sierpnia nastąpi ogłoszenie ostatecznych wyników i poznanie projektów, które zostaną przeznaczone pod głosowanie w dniach od 7 do 20 września. Zwycięskie projekty poznamy 29 września 2020 r.  Ze  względu  na  konieczność  dokonywania  oszczędności  w  budżecie  miejskim, które zostaną przeznaczone na walkę z epidemią koronawirusa, zmianie ulegnie pula środków przeznaczona na przyszłoroczne zadania realizowane  z  BO.  W  ra...
Co z odpadami na terenie dawnej HMN „Szopienice”?
Dzielnica

Co z odpadami na terenie dawnej HMN „Szopienice”?

Temat odpadów na terenie dawnej HMN „Szopienice” ciągnie się od wielu lat. To tak naprawdę dwie sprawy: hałda odpadów przywieziona z Czech oraz toksyczne odpady po firmie „Eko-Szop” („Eko-Rewital”). W sprawę od lat zaangażowanych jest wielu mieszkańców, a także rada dzielnicy i lokalne stowarzyszenia. Głos w tej sprawie zabrał wiceprezydent miasta. Informacje na temat aktualnego stanu postępowań dotyczących odpadów na terenie huty przekazał w marcu wiceprezydent miasta Mariusz Skiba. W swoim piśmie, będącym odpowiedzią na zapytanie radnego Dawida Durała, wskazał problemy dotyczące usunięcia tych odpadów oraz ścigania ewentualnych winnych. Wiceprezydent Skiba poinformował, że: Odpady przywiezione z Czech to zmagazynowana nielegalnie hałda odpadów, którą stanowią zneutralizowane ...
Co z terenem po wyburzonej tzw. organistówce przy ul. Hallera?
Dzielnica

Co z terenem po wyburzonej tzw. organistówce przy ul. Hallera?

Budynek tzw. organistówki przy ul. gen. J. Hallera, obok Miejskiego Domu Kultury, został wyburzony w grudniu 2019 roku. Mieszkańcy mają kilka pomysłów jak zagospodarować teren. Władze Katowic poinformowały z kolei, że jeszcze nie mają konkretnych planów wobec działki, na której stała organistówka.  Od wielu lat budynek dawnej organistówki obok Miejskiego Domu Kultury niszczał, a jego stan techniczny się pogarszał. Po jego wyburzeniu pojawiły się głosy, by ten teren przeznaczyć na dodatkowe miejsca postojowe lub rekreację. Kilka lat temu pod uwagę brany był pomysł stworzenia tu placu zabaw i plenerowej siłowni, ale wówczas nie pozwalał na to obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Obecnie siłownia znajduje się w innym miejscu, tj. na Skwerze Janiny Klatt (wybudowana ...
Na terenie byłej kopalni Wieczorek ma powstać HUB technologiczny
Dzielnica

Na terenie byłej kopalni Wieczorek ma powstać HUB technologiczny

29 lutego na terenie likwidowanej, a działającej przez prawie dwieście lat kopalni Wieczorek w obecności Prezydenta RP Andrzeja Dudy przedstawiciele władz samorządowych Katowic oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń podpisali w sobotę list intencyjny ws. budowy HUB-a technologiczno-gamingowego w tym miejscu. Planowany koszt to 1 mld zł. Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa podpisał list intencyjny z wiceprezesem Spółki Restrukturyzacji Kopalń w sprawie podjęcia działań zmierzających do przekazania miastu 20 ha w pobliżu szybu Pułaski byłej kopalni Wieczorek. Nie przedstawiono jednak żadnych terminów i konkretów tego przedsięwzięcia. W sierpniu 2018 roku SRK przekazała miastu Katowice szyb Poniatowski, znajdujący się naprzeciw budynku byłej dyrekcji kopalni. Poza kilkoma wydarzeniami kul...
Wieża wodna huty Uthemann sprzedana
Dzielnica

Wieża wodna huty Uthemann sprzedana

Przeszło rok temu w numerze lutowym „Miesięcznika Roździeńskiego” opisaliśmy wieże wodne znajdujące się na terenie Szopienic. Wieża przy ul. Korczaka niebawem będzie remontowana, wieża na końcu ul. Wypoczynkowej niszczeje, a ostatnia przy ul. mjr Woźniaka – ma nowego właściciela. - Nie są jeszcze znane plany właściciela w stosunku do obiektu. W pierwszej kolejności, poza budową drogi dojazdowej, właściciel winien dokonać zabezpieczenia obiektu, przede wszystkim zakryć obiekt od góry – informuje Mirosław Rymer, doradca prawny i rzecznik prasowy Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Gorąco trzymamy kciuki za nowego właściciela i mamy nadzieję, że ten poprzemysłowy zabytek zostanie wkrótce zrewitalizowany, a poniżej kilka słów o samej wieży: Wieża wodna przy ul. mjr...
Jest przetarg na projekt drogi rowerowej z Dąbrówki i Burowca do osiedla Borki
Dzielnica

Jest przetarg na projekt drogi rowerowej z Dąbrówki i Burowca do osiedla Borki

Władze Katowic ogłosiły przetarg na wykonanie projektu drogi rowerowej, która połączy Dąbrówkę Małą, przez Burowiec, z osiedlem Borki. Chodzi o zapowiadane od dawna połączenie, które poprowadzi m.in. wzdłuż ul. Hallera, obok budowanego właśnie basenu. Przetarg nieograniczony dotyczy wykonania usług projektowych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Katowicka Infrastruktura Rowerowa” – połączenie ul. Konnej z ul. Techników i al. Niepodległości oraz trasą rowerową nr 5. Chodzi o dokumentację projektową dla drogi rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiar robót. Konieczne będzie, by wykonawca dokumentacji uzyskał wszelkie uzgodnienia i decyzje dla tej inwestycji.Firmy chętne do złożenia ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału...
Plan zagospodarowania szansą na ratunek osiedla Borki?
Dzielnica

Plan zagospodarowania szansą na ratunek osiedla Borki?

  Mieszkańcy osiedla Borki chcą, by władze Katowic przygotowały miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dzięki zapisom i obostrzeniom w takim planie można by uratować przed degradacją zabytkowe osiedle. Z kolei zarządca domów – HGSM – chce te obiekty wyburzyć. Mieszkańcy Borek chcą, by zabytkowe 150-letnie osiedle przetrwało i nie zostało unicestwione. To odpowiedź na plany Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, która osiedle najprawdopodobniej chce wyburzyć. Dwa obiekty już zrównano z ziemią, ale kolejnych już nie można. Ujęto je w gminnej ewidencji zabytków miasta Katowice, co nakazał Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Jednak degradacja obiektów – w ocenie mieszkańców – nadal postępuje, a HGSM nie dba należycie o budynki i dąży do ich wyburzenia. Interpela...
Awantura o kilka metrów drogi
Dzielnica

Awantura o kilka metrów drogi

Osiedle przy ul. Hallera wybudowane jako zakładowe osiedle pracowników Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” dziś zarządzane jest przez dwie spółdzielnie – Hutniczo-Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową i Katowicką Spółdzielnię Mieszkaniową. Na terenie osiedla znajduje się kilkanaście metrów drogi, które stało się w ostatnim czasie tematem zatargu pomiędzy dwiema spółdzielniami. Jak rozpoczął się ten konflikt? We wrześniu 2019 roku HGSM wysłał KSM żądanie do zapłaty kwoty ok. 450 tys. za korzystanie z drogi. W połowie grudnia na spornym terenie pojawiły się słupki, a później betonowe bariery ustawione przez HGSM, które zostały usunięte przez mieszkańców. 31 stycznia HGSM usunął asfalt, wykopał dół i odgrodził betonowymi barierami drogę, która prowadzi do bloków KSM. HGSM tłumaczy się, że p...