poniedziałek, 17 stycznia

Dzielnica

Plan zagospodarowania szansą na ratunek osiedla Borki?
Dzielnica

Plan zagospodarowania szansą na ratunek osiedla Borki?

  Mieszkańcy osiedla Borki chcą, by władze Katowic przygotowały miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dzięki zapisom i obostrzeniom w takim planie można by uratować przed degradacją zabytkowe osiedle. Z kolei zarządca domów – HGSM – chce te obiekty wyburzyć. Mieszkańcy Borek chcą, by zabytkowe 150-letnie osiedle przetrwało i nie zostało unicestwione. To odpowiedź na plany Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, która osiedle najprawdopodobniej chce wyburzyć. Dwa obiekty już zrównano z ziemią, ale kolejnych już nie można. Ujęto je w gminnej ewidencji zabytków miasta Katowice, co nakazał Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Jednak degradacja obiektów – w ocenie mieszkańców – nadal postępuje, a HGSM nie dba należycie o budynki i dąży do ich wyburzenia. Interpela...
Awantura o kilka metrów drogi
Dzielnica

Awantura o kilka metrów drogi

Osiedle przy ul. Hallera wybudowane jako zakładowe osiedle pracowników Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” dziś zarządzane jest przez dwie spółdzielnie – Hutniczo-Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową i Katowicką Spółdzielnię Mieszkaniową. Na terenie osiedla znajduje się kilkanaście metrów drogi, które stało się w ostatnim czasie tematem zatargu pomiędzy dwiema spółdzielniami. Jak rozpoczął się ten konflikt? We wrześniu 2019 roku HGSM wysłał KSM żądanie do zapłaty kwoty ok. 450 tys. za korzystanie z drogi. W połowie grudnia na spornym terenie pojawiły się słupki, a później betonowe bariery ustawione przez HGSM, które zostały usunięte przez mieszkańców. 31 stycznia HGSM usunął asfalt, wykopał dół i odgrodził betonowymi barierami drogę, która prowadzi do bloków KSM. HGSM tłumaczy się, że p...
Trwa budowa noclegowni dla bezdomnych w Szopienicach
Dzielnica

Trwa budowa noclegowni dla bezdomnych w Szopienicach

Budowa noclegowni dla 80 bezdomnych mężczyzn przy ul. Obrońców Westerplatte dobiega końca. Kontenerowe obiekty zlokalizowano po zachodniej stronie drogi, w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków i rzeki Rawy. Inwestycję w terenie rozpoczęto w grudniu 2019 roku. Wówczas doszło do niwelacji gruntu i wycinki drzew. Obecnie stoją już dwa prefabrykowane dwupoziomowe budynki. Trwają prace wykończeniowe. W obiektach zlokalizowano pomieszczenia biurowe oraz toalety , pomieszczenia socjalne i rejestrację z dyżurką. Nie zabrakło też świetlicy z jadalnią. Obydwa budynki posiadają po siedem pokoi (z toaletami i natryskami). W jednym z obiektów na parterze znalazł się pokój dla niepełnosprawnych. Każdy pokój pomieści od dwóch do ośmiu osób, co łącznie daje maksymalną liczbę 80 osób. Do całodobowej noclego...
Mieszkańcy wspierają odbudowę kiosku warzywnego w Dąbrówce Małej
Dzielnica

Mieszkańcy wspierają odbudowę kiosku warzywnego w Dąbrówce Małej

W nocy z 19 na 20 stycznia br. kiosk, gdzie sprzedawane były warzywa i owoce, został według wstępnych relacji podpalony przez nieznanych sprawców. Obiekt mieści się tuż przy budynku dawnego ratusza, a obecnie przychodni lekarskiej przy ul. gen. H. Le Ronda 16 w dzielnicy Dąbrówka Mała. Na miejscu pożaru pojawiły się dwa wozy strażackie, a w sumie z ogniem walczyło 7 strażaków. Działania na miejscu trwały prawie 4 godziny. Nikomu nic się nie stało. Do pożaru doszło przed godziną 2.00. Strażacy otrzymali zgłoszenie dokładnie o godzinie 1.41. Pilną sprawą jest teraz odbudowa kiosku. Tematem zainteresowali się mieszkańcy, chcący pomóc właścicielom (dla których to jedynie źródło utrzymania). Na portalu zrzutka.pl została założona zbiórka na ten cel. Inicjatorzy chcą zebrać 20 000 złotych w c...
Prohibicja w Szopienicach i Burowcu? Wyniki konsultacji społecznych
Dzielnica

Prohibicja w Szopienicach i Burowcu? Wyniki konsultacji społecznych

798 osób wzięło udział w konsultacjach społecznych dotyczących wprowadzenia tzw. prohibicji, czyli zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych w punktach detalicznych w Szopienicach i Burowcu. Zakaz nie miałby dotyczyć pubów czy restauracji, które swoim klientom dalej mogłyby serwować alkohol. Zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pozwalają gminom na wprowadzenie prohibicji wyłącznie w całych dzielnicach, co oznacza, że nie może być ona wprowadzona na wybranym obszarze czy też ulicy. 2 stycznia ukazał się raport podsumowujący przeprowadzone pod koniec ubiegłego roku konsultacje. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone decyzją prezydenta Marcina Krupy na wniosek mieszkańców. - Najczęściej w sprawie wprowadzenia prohibicji rozmawiałem z mieszkańca...
Z szybu Pułaski zdjęto liny
Dzielnica

Z szybu Pułaski zdjęto liny

12 grudnia 2019 r. z wieży szybu Pułaski KWK Wieczorek zdjęto liny. Co to oznacza? Szybem tym nie odbywa się już tzw. „jazda ludzi”. W zasadzie żadna inna jazda już też się nie odbędzie. Nie zobaczymy już kręcących się kół linowych. Szyb jest gotowy do zasypania. Przez kilka miesięcy pracownicy Spółki Restrukturyzacji Kopalń likwidowali i wywozili cenne składniki majątku z dołu kopalni. Warto z czysto statystycznego i historycznego obowiązku przypomnieć, że szyb ten został wydrążony w latach 1904–1910. Początkowo nazywał się Carmer (co ciekawe - ta nazwa do dzisiaj jest żywa). Nazwa Pułaski obowiązuje od 1935 roku. Szyb pełnił funkcję zjazdową i wydobywczą. Rząpie szybu zlokalizowane jest na 562 metrze. Jazda ludzi odbywała się do poziomu 550 m. Urobek wyciągano z poziomu 400 m. Ściągni...
Na skwerze Roździeńskiego wytną drzewa i posadzą nowe
Dzielnica

Na skwerze Roździeńskiego wytną drzewa i posadzą nowe

Zakład Zieleni Miejskiej przeprowadzi wycinkę drzew na skwerze Walentego Roździeńskiego w Szopienicach. Decyzja o wycince została wydana przez Marszałka Województwa Śląskiego. Zgodnie z nią drzewa mają zostać usunięte w terminie do 31 grudnia 2021, a do 31 grudnia 2022 Zakład Zieleni Miejskiej ma dokonać nasadzeń zastępczych na które składa się 10 drzew gatunków dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata i choina kanadyjska. Wycięte zostanie 20 sztuk topoli i 2 sztuki robinii akacjowej. Jedno z przedmiotowych drzew posiada rozległe wypróchnienie pnia i znajduje się w stadium zamierania. Korony dwóch kolidują z trakcją tramwajową, a kolejnych kilku z napowietrzną linią energetyczną. Ponadto korzenie jednego z drzew dewastują pobliski chodnik. Z kolei korona jednego z drzew wrasta w sąsiednie dr...
Grudniowy „wymiennik” w dawnym laboratorium
Dzielnica

Grudniowy „wymiennik” w dawnym laboratorium

14 grudnia 2019 r. z inicjatywy Towarzystwa Upiększania Miasta Katowice  w zabytkowym budynku laboratorium huty Bernhardi w katowickiej dzielnicy Szopienice, w przedświątecznej atmosferze połączonej z degustacją świątecznych przysmaków,  odbył się „wymiennik". Koniec roku był najlepszym momentem  na rozstanie z przedmiotami, które przestały już pasować, być potrzebne, z którymi nigdy nie wiadomo co zrobić lub których nigdy nie lubiliśmy, a wyrzucić szkoda. Nieużywane, ale wciąż piękne, czasem z niezwykłą historią. Dla klimatu, dla środowiska, dla siebie i swoich dzieci – idea „wymiennika", czyli bezpłatnego oddawania i wzięcia czegoś innego w zamian zawitała do Szopienic. Nie kupowanie, a wymienianie się – dzięki tej akcji mnóstwo pięknych rzeczy znalazło nowych właścicieli, którzy d...
Tablice historyczne w Szopienicach i Burowcu
Dzielnica

Tablice historyczne w Szopienicach i Burowcu

Na przełomie starego i nowego roku przy MDK w Burowcu stanęła tablica z opisem historycznych obiektów na terenie dzielnicy. Podobna powstanie w Szopienicach. Tablice wykonano dzięki staraniom Rady Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice-Burowiec. Na terenie jednostki pomocniczej będą dwie tablice: w Szopienicach (wkrótce zostanie zamontowana w centrum dzielnicy) oraz na terenie Burowca (została postawiona obok Miejskiego Domu Kultury przy ul. gen. J. Hallera 28). Na każdej tablicy opisano 10 ważnych historycznych obiektów, a także zamieszczono ich stare zdjęcia. Każda tablica posiada także mapkę z lokalizacją tych obiektów. Podobne tablice stanęły w poprzednich latach m.in. w Dębie i Dąbrówce Małej. Tablice w naszych dzielnicach powstały dzięki staraniom Rady Jednostki Pomocniczej nr 15...
Kończy się budowa basenu w Burowcu
Dzielnica

Kończy się budowa basenu w Burowcu

Większość prac budowlanych i wykończeniowych zostało już wykonanych i wkrótce rozpoczną się odbiory basenu przy ul. Hallera w Katowicach. W obiekcie zastosowano innowacyjne rozwiązania, m.in. zabudowany na stałe pierwszy w Polsce system wykrywania utonięć. Basen jest wyposażony także w nowoczesne systemy fotowoltaiki częściowo pokrywające zapotrzebowanie energetyczne obiektu. – Zależy mi na tym, by całe rodziny mogły aktywnie spędzać czas wolny. Dlatego w projektach każdego z trzech basenów w Katowicach znajdują się m.in.: 6-torowy basen sportowy o wymiarach 25x16 m, basen do nauki pływania, brodzik dla dzieci wyposażony w atrakcje, trybuny dla widzów, zjeżdżalnia, siłownia (w basenach przy ul. Hallera i ul. Kościuszki), sale sportowe, sauny. Baseny w dzielnicach zamiast jednego aquapar...