piątek, 21 czerwca

Co z terenem po wyburzonej tzw. organistówce przy ul. Hallera?

Nieistniejąca organistówka przy ul. Hallera, fot. M. Bulsa

Budynek tzw. organistówki przy ul. gen. J. Hallera, obok Miejskiego Domu Kultury, został wyburzony w grudniu 2019 roku. Mieszkańcy mają kilka pomysłów jak zagospodarować teren. Władze Katowic poinformowały z kolei, że jeszcze nie mają konkretnych planów wobec działki, na której stała organistówka.

 Od wielu lat budynek dawnej organistówki obok Miejskiego Domu Kultury niszczał, a jego stan techniczny się pogarszał. Po jego wyburzeniu pojawiły się głosy, by ten teren przeznaczyć na dodatkowe miejsca postojowe lub rekreację. Kilka lat temu pod uwagę brany był pomysł stworzenia tu placu zabaw i plenerowej siłowni, ale wówczas nie pozwalał na to obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Obecnie siłownia znajduje się w innym miejscu, tj. na Skwerze Janiny Klatt (wybudowana staraniem mieszkańców, w ramach budżetu obywatelskiego).

Wiceprezydent miasta Bogumił Sobula w piśmie z 28 lutego br. poinformował, że „na dzień dzisiejszy nie został określony docelowy sposób zagospodarowania ww. terenu; kwestia zadysponowania terenem pozostałym po rozbiórce tzw. „organistówki” będzie mogła zostać rozpatrzona na etapie podejmowania decyzji o sposobie zagospodarowania gruntów stanowiących własność  Miasta Katowice znajdujących się w sąsiedztwie budynku domu kultury, obejmujących m.in. działki gruntu, na których znajdował się wyburzony budynek”. Wiceprezydent podkreślił też, że biorąc pod uwagę położenie terenu, może on  zostać w szczególności wykorzystany na cele skomunikowania gruntów położonych za domem kultury z drogą publiczną – czyli ulicą gen. Józefa Hallera.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *