niedziela, 23 czerwca

Zabytkowe krzyże poddano renowacji

Krzyż przy ul. Hallera, fot. M. Bulsa

W pierwszej połowie bieżącego roku renowacji poddano dwa zabytkowe krzyże: murowany przy ul. gen. J. Hallera 60 oraz drewniany przy skrzyżowaniu ul. Borki i ul. J. Korczaka. Środki na remont krzyża przy ul. gen. J. Hallera wyłożyło Miasto.

Krzyż przy ul. gen. Józefa Hallera 60 obok Miejskiego Przedszkola nr 60, został wybudowany w 1871 roku. To tzw. Boża Męka, czyli obiekt z figurami Chrystusa Ukrzyżowanego i Matki Boskiej. Krzyż wykonała firma Jungblut z Raciborza. Ma on upamiętniać śmierć 10 robotników w 1851 r., którzy zginęli w zniszczonej przez trąbę powietrzną hucie „Paweł” w Burowcu. Miejska legenda głosi, że trąba powietrzna została zesłana jako kara boska na hutników, naśmiewających się z wiernych pielgrzymujących do Piekar Śląskich. To jedyny krzyż istniejący w rejonie osiedla Przedwiośnie.

Obiekt poddano specjalistycznej renowacji. Obecnie jest zabytkiem, ujętym w gminnej ewidencji zabytków miasta Katowice. Jest także chroniony zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z kolei drewniany krzyż, ustawiony na postumencie obok starej szkoły na Borkach (przy skrzyżowaniu ulic Janusza Korczaka i Borki) jest w trakcie renowacji, sfinansowanej częściowo ze środków okolicznych mieszkańców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *