sobota, 20 lipca

Tag: przetarg

Rusza przebudowa OSP Szopienice
Slider, Wydarzenia

Rusza przebudowa OSP Szopienice

Po dwóch latach związanych z pracami projektowymi Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach ogłosił przetarg na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie, zmianie sposobu użytkowania w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach Szopienicach. (więcej…)
KZGM ogłosił przetarg na roboty zabezpieczające i dekarskie budynku dawnej szkoły przy ul. Brynicy 3
Wydarzenia

KZGM ogłosił przetarg na roboty zabezpieczające i dekarskie budynku dawnej szkoły przy ul. Brynicy 3

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłosił przetarg na roboty dekarskie i prace zabezpieczające budynku użytkowego przy ul. Brynicy 3.  12 listopada 2014 roku na stronie katowickiego Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zamieszczono ogłoszenie 235893-2014 (numer postępowania: NZ.231.201.2014) na roboty dekarskie i prace zabezpieczające budynku użytkowego przy ul. Brynicy 3. Roboty obejmować będą: uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej, uzupełnienie obróbek blacharskich, naprawę rynien, uzupełnienie i uszczelnienie ścian drewnianych, przykrycie płytami betonowymi włazów kanalizacyjnych i szamba. Oferta firm, chętnych do stanięcia w przetargu, powinna być złożona do dnia 27 listopada 2014 r. do godz. 845 w sekretariacie zamawiającego ul. M. Grażyńskiego 5 w Katowicach. O...
MZUiM ogłosił przetarg na naprawę kanalizacji deszczowej w ulicy Lwowskiej
Wydarzenia

MZUiM ogłosił przetarg na naprawę kanalizacji deszczowej w ulicy Lwowskiej

4 listopada 2014 r. na stronie katowickiego Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów (MZUiM) opublikowano ogłoszenie z dnia 3 listopada 2014 r. o przetargu nieograniczonym na naprawę - metodą bezwykopową - kanalizacji deszczowej dn 300 mm w ul. Lwowskiej w Katowicach. Prace będą prowadzone wzdłuż ulicy Lwowskiej, na odcinku na południe od węzła z ulicą Bagienną (Wilhelmina). Przetarg (numer sprawy 80/XI/2014/WP) dotyczy robót budowlanych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 186 000 €. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. – j.t. Dz. U. poz. 907 z 9 sierpnia 2013 r. ze zm. Oferty firm, które chciałyby przystąpić do przetargu, można składać do 19 listopada 2014 r. (do godziny 9:55), a otwarcie zgłosz...
Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji na rozbiórkę garaży przy pl. Powstańców Śląskich 6
Wydarzenia

Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji na rozbiórkę garaży przy pl. Powstańców Śląskich 6

15 października 2014 r. na stronie internetowej Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach umieszczono ogłoszenie (numer postępowania: NZ.231.191.2014) o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbiórkę budynku gospodarczego z garażami wraz z robotami towarzyszącymi przy Placu Powstańców Śląskich 6 (tzw. "rynek" w Szopienicach). W skład niezbędnej do wykonania dokumentacji technicznej wchodzi: projekt rozbiórki wraz z robotami towarzyszącymi (wykonanie – uzupełnienie ocieplenia budynku przy Pl. Powstańców Śl. 6, wykonanie naprawy ścian budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Westerplatte 4, uporządkowanie terenu po rozbiórce), przedmiar robót; kosztorys inwestorski; specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. * Ogłoszenie o zamówien...
Ogłoszono przetarg na likwidację szamba przy ul. Szabelnianej 20
Wydarzenia

Ogłoszono przetarg na likwidację szamba przy ul. Szabelnianej 20

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach (KZGM) ogłosił przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: Likwidacja szamba na nieruchomości przy ul. Szabelnianej 20 w Katowicach wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego. 17 września 2014 roku na stronie KZGM Katowice zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu nr 309306 - 2014 pod nazwą: Likwidacja szamba na nieruchomości przy ul. Szabelnianej 20 w Katowicach wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego. Termin wykonania zamówienia: do 28 listopada 2014 r. * Ogłoszenie o zamówieniu: LINK * Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): LINK * Plan sytuacyjny: LINK
Do 31 października potrwa remont sal w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Bednorza 13
Na sygnale

Do 31 października potrwa remont sal w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Bednorza 13

17 lipca 2014 roku katowicki Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych (ZOJO) umieścił na swojej stronie internetowej BIP ogłoszenie o zamówieniu nr ZP/412/2014 na remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 10 w Katowicach przy ul. ks. bpa Herberta Bednorza 13.  Zamówienie, polegające na zmianie sposobu użytkowania i przebudowie mieszkania na salę zajęć, obejmuje: roboty rozbiórkowe, murowe, izolacyjne, tynkowanie, montaż stolarki drzwiowej i świetlików tunelowych, montaż ścianek gipsowo-kartonowych, montaż sufitów podwieszanych z dwóch warstw płyt gipsowo-kartonowych, wykładanie podłóg płytami cementowo-włóknistymi. Ponadto zostanie wymieniona instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych i tablica TBM wraz z osprzętem. 19 sierpnia 2014 roku ukazało się ogłoszenie,...
Kolejny przetarg na sprzedaż budynku dawnej szkoły przy ul. Brynicy 3
Wydarzenia

Kolejny przetarg na sprzedaż budynku dawnej szkoły przy ul. Brynicy 3

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Katowice: PREZYDENT MIASTA KATOWICE Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanejpołożonej w Katowicach przy ul. Brynicy 3, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 642/54 o powierzchni 1193m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1K/00068686/8, z karty mapy 3, obręb Roździeń, stanowiącej własność Miasta Katowice.  Na nieruchomości usytuowany jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony budynek użytkowy o łącznej pow. użytk. 762,07m2, będący w bardzo złym stanie technicznym.  Budynek ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 593.000,00zł  Wysokość wadium wynosi: 60.000,00zł  Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  Zgod...
Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę szopienickiego „rynku”. Będziemy mieli RONDO
Na sygnale, Wydarzenia

Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę szopienickiego „rynku”. Będziemy mieli RONDO

Szykują się ogromne utrudnienia w centrum Szopienic. Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę szopienickiego "rynku". Jest to przetarg nieograniczony (zamówienie nr: BZP.271.1.96.2014) na roboty budowlane pt. "Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich) w Katowicach". Data składania ofert / wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym upływa 18 czerwca 2014 roku. Przebudowa placu i skrzyżowania obejmie roboty drogowe oraz torowe (tory tramwajowe) - powstanie typowe RONDO. Przystanek autobusowy w kierunku Janowa zostanie przeniesiony przed wejście do LO im. Długosza. Niestety nie wiemy dokładnie kiedy rozpoczną się roboty budowlane. Według pisma, które otrzyma...
Miasto ogłasza przetarg i sprzedaje budynek dawnej szkoły przy ul. Brynicy 3
Na sygnale

Miasto ogłasza przetarg i sprzedaje budynek dawnej szkoły przy ul. Brynicy 3

Miasto ogłosiło właśnie przetarg na zbycie budynku dawnej szkoły przy ul. Brynicy 3 w Szopienicach. Przetarg odbędzie się 1 lipca 2014 roku o godz. 9:00 w sali nr 315 w siedzibie Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Więcej pod linkiem http://www.katowice.eu/artykuly/7869,294,przetarg-ustny-nieograniczony-na-zbycie-nieruchomosci-zabudowanej-polozonej-przy-ul-brynicy-3.htm Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Brynicy 3.   PREZYDENT MIASTA KATOWICE  Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Katowicach przy ul. Brynicy 3, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 642/54 o powierzchni 1193m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1K/00068686/8, z karty mapy 3, obręb Roździeń, stanowiącej własność Miast...