niedziela, 23 czerwca

Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji na rozbiórkę garaży przy pl. Powstańców Śląskich 6

15 października 2014 r. na stronie internetowej Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach umieszczono ogłoszenie (numer postępowania: NZ.231.191.2014) o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbiórkę budynku gospodarczego z garażami wraz z robotami towarzyszącymi przy Placu Powstańców Śląskich 6 (tzw. „rynek” w Szopienicach).

W skład niezbędnej do wykonania dokumentacji technicznej wchodzi:

  • projekt rozbiórki wraz z robotami towarzyszącymi (wykonanie – uzupełnienie ocieplenia budynku przy Pl. Powstańców Śl. 6, wykonanie naprawy ścian budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Westerplatte 4, uporządkowanie terenu po rozbiórce),
  • przedmiar robót;
  • kosztorys inwestorski;
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

* Ogłoszenie o zamówieniu:  LINK
* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):  LINK

syt

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *