sobota, 18 maja

Ogłoszono przetarg na likwidację szamba przy ul. Szabelnianej 20

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach (KZGM) ogłosił przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: Likwidacja szamba na nieruchomości przy ul. Szabelnianej 20 w Katowicach wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego.

17 września 2014 roku na stronie KZGM Katowice zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu nr 309306 – 2014 pod nazwą: Likwidacja szamba na nieruchomości przy ul. Szabelnianej 20 w Katowicach wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego.

Termin wykonania zamówienia: do 28 listopada 2014 r.

dsaaaaaaaaaaad

* Ogłoszenie o zamówieniu: LINK
* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): LINK
* Plan sytuacyjny: LINK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *