sobota, 25 maja

Tag: kzgm

Ruszyła kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”
Miasto

Ruszyła kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

Kolejne mieszkania od miasta do wynajęcia w dobrej cenie – warunkiem jest przeprowadzenie remontu. Rozpoczęła się kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”. Do wyboru są 52 mieszkania w różnych częściach miasta.   – „Mieszkanie za remont” to świetna okazja na własne „M” dla osób, które nie chcą brać kredytów na kupno mieszkania, ani płacić wysokiego odstępnego za wynajem na rynku komercyjnym. Program jest bardzo ważny dla miasta, bo pozwala zaspokajać istotne potrzeby mieszkańców, jak również sukcesywnie zmniejszać liczbę pustostanów. Zdarzają się również przypadki, że osoby spoza Katowic otrzymując „mieszkanie za remont” meldują się w Katowicach i odprowadzają podatki w naszym mieście, a to bardzo ważne w czasie wyzwań demograficznych - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. - Dla ...
Praca za długi w KZGM
Wydarzenia

Praca za długi w KZGM

Od stycznia 2014 r. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach daje możliwość spłaty zadłużenia swojego mieszkania. Poniżej prezentujemy zestaw pytań i odpowiedzi przygotowany przez KZGM: 1. Nie mieszkam już w mieszkaniu z KZGM-u, ale mam zadłużenie wynikające z wcześniejszej umowy najmu, czy takie zadłużenie też mogę odpracować? Oczywiście. Program „Praca z długi” skierowany jest do szerokiego grona odbiorców. Mogą z niego skorzystać osoby zamieszkujące w zasobie zarządzanym przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, na podstawie umowy najmu lub zajmujące lokal bez tytułu prawnego, jak i nie zamieszkujące już lokalu gminnym. 2. Jakie są ograniczenia w możliwości przystąpienia do programu „Praca za długi”? Umowa dotycząca spłaty zadłużenia w formie świadczeni...
Awaria centrali telefonicznej KZGM w Katowicach
Wydarzenia

Awaria centrali telefonicznej KZGM w Katowicach

Informujemy, iż w związku z awarią pionu wodnego, jaka miała miejsce w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Grażyńskiego 5 w Katowicach, doszło do zalania i uszkodzenia centrali telefonicznej obsługującej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. Obecnie nieczynne są wszystkie telefony stacjonarne w siedzibie Dyrekcji KZGM przy ul. Grażyńskiego 5 oraz we wszystkich innych budynkach Zakładu. Kontakt z KZGM możliwy jest całodobowo pod numerem telefonu: 48 32 259 70 19 oraz drogą mailową : poczta@kzgm.katowice.pl
Projekt „Twój przodek w ulicznej galerii” w Szopienicach
Slider, Wydarzenia

Projekt „Twój przodek w ulicznej galerii” w Szopienicach

Od kilku tygodni przejeżdżając przez ulicę 1 Maja, możemy obejrzeć stare fotografie przedstawiające Katowiczan w oknach jednego z budynków. Wszystko dzięki projektowi artystyczno-społecznego "Mój przodek w ulicznej galerii". Zdjęcia, które zdobią okna pochodzą z prywatnych zbiorów mieszkańców miasta. (więcej…)
Dom przy ul. Siewnej 28a zostanie zabezpieczony przez KZGM
Slider, Wydarzenia

Dom przy ul. Siewnej 28a zostanie zabezpieczony przez KZGM

Radny Tomasz Rokicki 4 marca br. złożył interpelację w sprawie zabezpieczenia opuszczonego domu przy ul. Siewnej 28a. Po śmierci właścicieli budynek stoi pusty i nie jest w żaden sposób zabezpieczony ani ogrodzony. Doprowadziło to do licznych dewastacji i zniszczenia budynku. Obecnie przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód prowadzone są dwa postępowania, wszczęte m.in. z wniosku miasta Katowice, mające na celu ustalenie kręgu spadkobierców po zmarłych właścicielach. Z uwagi na procedury wynikające z kodeksu postępowania cywilnego (konieczność zawieszenia jednego postępowania do czasu wydania prawomocnego postanowienia w drugim) na dzień dzisiejszy nie ma możliwości określenia terminu zakończenia sprawy. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wykonana prace polegające na zabez...
W 2015 roku zostanie zmodernizowany budynek przy ul. Morawa 24
Wydarzenia

W 2015 roku zostanie zmodernizowany budynek przy ul. Morawa 24

Według zamierzeń Urzędu Miasta Katowice w roku 2015 zostanie przeprowadzona modernizacja budynku przy ul. Morawa 24. "Program Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok" zakłada przeprowadzenie modernizacji budynku przy ul. Morawa 24 w Szopienicach. Prace obejmą: dobudowę przewodów wentylacyjnych, budowę pionów wody i kanalizacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Prace, które wyceniono na 400 000 PLN, wykonane zostaną ze środków Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (KZGM). * Program Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok: LINK
KZGM ogłosił przetarg na roboty zabezpieczające i dekarskie budynku dawnej szkoły przy ul. Brynicy 3
Wydarzenia

KZGM ogłosił przetarg na roboty zabezpieczające i dekarskie budynku dawnej szkoły przy ul. Brynicy 3

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłosił przetarg na roboty dekarskie i prace zabezpieczające budynku użytkowego przy ul. Brynicy 3.  12 listopada 2014 roku na stronie katowickiego Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zamieszczono ogłoszenie 235893-2014 (numer postępowania: NZ.231.201.2014) na roboty dekarskie i prace zabezpieczające budynku użytkowego przy ul. Brynicy 3. Roboty obejmować będą: uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej, uzupełnienie obróbek blacharskich, naprawę rynien, uzupełnienie i uszczelnienie ścian drewnianych, przykrycie płytami betonowymi włazów kanalizacyjnych i szamba. Oferta firm, chętnych do stanięcia w przetargu, powinna być złożona do dnia 27 listopada 2014 r. do godz. 845 w sekretariacie zamawiającego ul. M. Grażyńskiego 5 w Katowicach. O...
Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji na rozbiórkę garaży przy pl. Powstańców Śląskich 6
Wydarzenia

Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji na rozbiórkę garaży przy pl. Powstańców Śląskich 6

15 października 2014 r. na stronie internetowej Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach umieszczono ogłoszenie (numer postępowania: NZ.231.191.2014) o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbiórkę budynku gospodarczego z garażami wraz z robotami towarzyszącymi przy Placu Powstańców Śląskich 6 (tzw. "rynek" w Szopienicach). W skład niezbędnej do wykonania dokumentacji technicznej wchodzi: projekt rozbiórki wraz z robotami towarzyszącymi (wykonanie – uzupełnienie ocieplenia budynku przy Pl. Powstańców Śl. 6, wykonanie naprawy ścian budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Westerplatte 4, uporządkowanie terenu po rozbiórce), przedmiar robót; kosztorys inwestorski; specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. * Ogłoszenie o zamówien...
Ogłoszono przetarg na likwidację szamba i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego budynków przy ul. Wiosny Ludów 93-95
Wydarzenia

Ogłoszono przetarg na likwidację szamba i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego budynków przy ul. Wiosny Ludów 93-95

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (KZGM) ogłosił przetarg nieograniczony na "Likwidację szamba przy ul. Wiosny Ludów 93, 95 w Katowicach wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego". Ogłoszenie nr 332076 - 2014 (nr postępowania: NZ.231.181.2014.BJP) zostało zamieszczone na stronie internetowej KZGM dnia 7 października 2014 roku. Przedmiotem zamówienia jest likwidacja szamba na nieruchomości przy ul. Wiosny Ludów 93, 95 w Katowicach wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego. Roboty objęte zadaniem nadzorowane będą przez Katowickie Wodociągi S.A. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, zabudowane materiały i urządzenia wynosi 3 lata i będzie biegł od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru technicznego robót budowlanych. Minimalny Wy...
Ogłoszono przetarg na likwidację szamba przy ul. Szabelnianej 20
Wydarzenia

Ogłoszono przetarg na likwidację szamba przy ul. Szabelnianej 20

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach (KZGM) ogłosił przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: Likwidacja szamba na nieruchomości przy ul. Szabelnianej 20 w Katowicach wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego. 17 września 2014 roku na stronie KZGM Katowice zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu nr 309306 - 2014 pod nazwą: Likwidacja szamba na nieruchomości przy ul. Szabelnianej 20 w Katowicach wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego. Termin wykonania zamówienia: do 28 listopada 2014 r. * Ogłoszenie o zamówieniu: LINK * Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): LINK * Plan sytuacyjny: LINK