niedziela, 14 kwietnia

Dom przy ul. Siewnej 28a zostanie zabezpieczony przez KZGM

Radny Tomasz Rokicki 4 marca br. złożył interpelację w sprawie zabezpieczenia opuszczonego domu przy ul. Siewnej 28a. Po śmierci właścicieli budynek stoi pusty i nie jest w żaden sposób zabezpieczony ani ogrodzony. Doprowadziło to do licznych dewastacji i zniszczenia budynku.

Obecnie przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód prowadzone są dwa postępowania, wszczęte m.in. z wniosku miasta Katowice, mające na celu ustalenie kręgu spadkobierców po zmarłych właścicielach. Z uwagi na procedury wynikające z kodeksu postępowania cywilnego (konieczność zawieszenia jednego postępowania do czasu wydania prawomocnego postanowienia w drugim) na dzień dzisiejszy nie ma możliwości określenia terminu zakończenia sprawy.

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wykonana prace polegające na zabezpieczeniu budynku poprzez zamurowanie okien i drzwi. Szacowany koszt prac budowlanych i porządkowych wyniesie ok. 8 700 zł. Z uwagi na konieczność zlecenia zabezpieczenia firmie zewnętrznej, zostanie ono wykonane w terminie do końca kwietnia 2015 r.

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *