sobota, 20 lipca

Na nasz wniosek drodze w Dąbrówce Małej nadano nazwę „ul. Nowy Czekaj”

Pismem z dnia 19 listopada 2013 roku o nadanie nazwy „Nowy Czekaj” dla drogi bocznej od ul. Strzelców Bytomskich do Przewodniczącego Rady Miasta Katowice zwróciła się Redakcja Portalu SZOPIENICE.ORG z siedzibą w Katowicach. Komisja Organizacyjna Rady Miasta Katowice przychyliła się do propozycji.

Nazwa ulicy upamiętnia istniejący na tych terenach od XVIII wieku do lat 80-tych XX wieku przysiółek, najpierw o charakterze rolniczym, a następnie rolniczo-robotniczym.Mieszkający tu robotnicy byli zatrudnieni w zakładach na terenie Siemianowic Śląskich oraz Wełnowca. Teren ten w 1960 roku został włączony w granice administracyjne Katowic, a w latach 80-tych XX wieku na jego obszarze zbudowano obecną Elektrociepłownię Katowice.

W dniach od 03.02.2014 r. do 17.02.2014 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu uchwały (poprzez Platformę Konsultacji Społecznych UM Katowice).

Rada Miasta Katowice uchwałą nr nr XLVII/1111/14 z dnia 26 marca 2014 r. nadała nazwę ulicy bocznej od ul. Strzelców Bytomskich w dzielnicy Dąbrówka Mała ul. NOWY CZEKAJ. Uchwała weszła w życie dnia 25 kwietnia 2014 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 11 kwietnia 2014 r., poz. 2327.

Ulica stanowi drogę wewnętrzną, położoną na działkach: nr 261/70 karta mapy 5 obręb Dąbrówka Mała, będącej własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz nr 382/34, 385/34, 389/52 i nr 408/276 karta mapy 5 obręb Dąbrówka Mała będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym spółki TAURON CIEPŁO S.A. z siedzibą w Katowicach.

fdfdsfsd

* Uchwała nr nr XLVII/1111/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Katowice „Nowy Czekaj”: LINK
* Informacja o ulicy Nowy Czekaj na oficjalnej stronie miasta Katowice: LINK

Mapa z lokalizacją ulicy:

neuczekai

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *