piątek, 21 czerwca

Tag: szabelniana

Ogłoszono przetarg na likwidację szamba przy ul. Szabelnianej 20
Wydarzenia

Ogłoszono przetarg na likwidację szamba przy ul. Szabelnianej 20

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach (KZGM) ogłosił przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: Likwidacja szamba na nieruchomości przy ul. Szabelnianej 20 w Katowicach wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego. 17 września 2014 roku na stronie KZGM Katowice zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu nr 309306 - 2014 pod nazwą: Likwidacja szamba na nieruchomości przy ul. Szabelnianej 20 w Katowicach wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego. Termin wykonania zamówienia: do 28 listopada 2014 r. * Ogłoszenie o zamówieniu: LINK * Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): LINK * Plan sytuacyjny: LINK