sobota, 18 maja

Tag: szambo

Ogłoszono przetarg na likwidację szamba i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego budynków przy ul. Wiosny Ludów 93-95
Wydarzenia

Ogłoszono przetarg na likwidację szamba i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego budynków przy ul. Wiosny Ludów 93-95

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (KZGM) ogłosił przetarg nieograniczony na "Likwidację szamba przy ul. Wiosny Ludów 93, 95 w Katowicach wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego". Ogłoszenie nr 332076 - 2014 (nr postępowania: NZ.231.181.2014.BJP) zostało zamieszczone na stronie internetowej KZGM dnia 7 października 2014 roku. Przedmiotem zamówienia jest likwidacja szamba na nieruchomości przy ul. Wiosny Ludów 93, 95 w Katowicach wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego. Roboty objęte zadaniem nadzorowane będą przez Katowickie Wodociągi S.A. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, zabudowane materiały i urządzenia wynosi 3 lata i będzie biegł od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru technicznego robót budowlanych. Minimalny Wy...
Ogłoszono przetarg na likwidację szamba przy ul. Szabelnianej 20
Wydarzenia

Ogłoszono przetarg na likwidację szamba przy ul. Szabelnianej 20

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach (KZGM) ogłosił przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: Likwidacja szamba na nieruchomości przy ul. Szabelnianej 20 w Katowicach wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego. 17 września 2014 roku na stronie KZGM Katowice zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu nr 309306 - 2014 pod nazwą: Likwidacja szamba na nieruchomości przy ul. Szabelnianej 20 w Katowicach wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego. Termin wykonania zamówienia: do 28 listopada 2014 r. * Ogłoszenie o zamówieniu: LINK * Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): LINK * Plan sytuacyjny: LINK