niedziela, 23 czerwca

Dąbrówka Mała: Wydano obwieszczenie w sprawie zamknięcia i rekultywacji części składowiska odpadów przy ul. Żwirowej

W poniedziałek 29 września 2014 r. na stronie BIP Urzędu Miasta Katowice zamieszczono obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamknięcia i rekultywacji drugiej i trzeciej kwatery I-go sektora składowiska odpadów komunalnych w rejonie ul. Żwirowej w Katowicach.

Prezydent Miasta Katowice w obwieszczeniu zawiadamia, że w dniu 24 września 2014 r. na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Włodarczyka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamknięcia i rekultywacji 2-giej i 3-ciej kwatery I-ego sektora składowiska odpadów komunalnych na terenie w rejonie ul. Żwirowej w Katowicach (działki nr 1, 2, 94/83, 396/47 oraz 415/1, KM 13 i 5, Dąbrówka Mała) /znak sprawy: B-II.6733.128.2014.JS/.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału   Budownictwa Urzędu Miasta Katowice – Rynek 13 (pokój nr 412, IV piętro) we wtorki i czwartki w godzinach 730 – 1530 w terminie do dnia 13 października 2014 r.

Stosowne obwieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta Katowice: LINK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *