sobota, 2 grudnia

Tag: hmn szopienice

Wieża wodna w Borkach szuka nowego właściciela
Przemysł

Wieża wodna w Borkach szuka nowego właściciela

Przenieśmy się do pewnego miejsca w Europie Środkowej, do południowej Polski, gdzie leży niegdyś tętniąca przemysłem kolonia Borki, gdzie stoi Wasserturm. Wieża została wybudowana w latach 1911-1912 przez firmę Lolat Eisenbeton Breslau A.G., a zaprojektowana przez słynnych na Śląsku kuzynów Georga i Emila Zillmannów (projekt z 1907 r.) i była w tamtych czasach jedną z pierwszych budowli w konstrukcji żelbetonowej. Gdy została oddana do użytku, zaczęła zaopatrywać 3 z 4 kompleksów ówczesnej huty, posiadała bowiem zbiornik wodny o pojemności 800 m3. Miedziane dno zbiornika było usadowione na wysokości 52 m. Dodatkowo wieża służyła mieszkańcom pompując wodę dla ich własnego użytku, ale na tym nie kończyła się jej funkcjonalność. Jak na ówczesne czasy wieża o wysokości ok. 70 m była idealn...
Toksyczne odpady w Szopienicach. Kto je posprząta? [ZDJĘCIA]
Slider, Wydarzenia

Toksyczne odpady w Szopienicach. Kto je posprząta? [ZDJĘCIA]

Teren dawnej huty Uthemann. Grudzień 2014 r. Stoimy kilka metrów od bramy wejściowej na teren zakładu spółki Eko-Szop. Odór unoszący się w powietrzu jest nie do opisania. Skrzydła bramy zrzucone z zawiasów. Każdy może wejść na teren zakładu. Podchodzimy bliżej. Naszym oczom ukazuje się apokaliptyczny widok. Nie setki, lecz tysiące pojemników z nieznanymi substancjami, wszędzie trupie czaszki. Zbiorniki, beczki, bańki, słoiki, butelki, buteleczki, fiolki i TIR. Cicho, pusto, strasznie. Nikogo nie ma. Za siedzibą firmy kolejne zbiorniki. Kolejne czaszki. Obok pomieszczenia gospodarczego ławka i oczko wodne. Ciekawy kontrast z setkami toksycznych zbiorników. Smród, ból głowy oraz żołądka... Jak poinformował nas Piotr Litwa - wojewoda śląski - Firma Eko-Szop Sp. z o.o. w Katowicach znaj...
Informacja dotycząca prac rekultywacyjnych i wywozu szlamów z terenu kompleksu drugiego HMN Szopienice
Wydarzenia

Informacja dotycząca prac rekultywacyjnych i wywozu szlamów z terenu kompleksu drugiego HMN Szopienice

Na stronie Urzędu Miasta Katowice zamieszczono dokument z informacją dotycząca bieżących działań naprawczych na terenie HMN Szopienice ( Kompleks II) - stan na dzień 1 października 2014 r. Informacja została przygotowania na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Środowiska RADY MIASTA KATOWICE w dniu 8 października 2014 r. Treść: Informacja dotycząca bieżących działań naprawczych na terenie HMN Szopienice ( Kompleks II) - stan na dzień 01.10.2014.             Na terenie po byłym Kompleksie II Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. zgromadzone są szlamy po hydrometalurgii cynku. Odpad zgromadzony jest w 3 osadnikach, łączna powierzchnia wymagająca rekultywacji wynosi ok. 8 ha. Do zakończenia produkcji nagromadzono na przedmiotowym terenie ok.174 tys. Mg odpadów o kodzie 11 02 02 (sklasyf...
Emanuel Wilczok
Ludzie

Emanuel Wilczok

Emanuel Wilczok urodził się 26 stycznia 1917 roku w Janowie jako syn kowala, pracującego w pobliskiej kopalni. Ukończył szkołę średnią - Technikum Hutnicze, a później Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Katowicach, gdzie uzyskał tytuł magistra historii. Po latach otworzył na Uniwersytecie Śląskim przewód doktorski na temat: Przewrót surowcowy w górnośląskim przemyśle cynkowym oraz jego konsekwencje technologiczne i ekonomiczne (od 1870 do 1914 r.). Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych z dnia 27 lutego 1981 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych. Pierwszą pracę podjął w roku 1932 w Urzędzie Gminy w Janowie a od 1936 roku był pracownikiem szopienickich Zakładów Hutniczych Giesche Spółka Akcyjna (obecnie HMN Szopienice). Po burzliwych i niebezpiecznych przeżyciach w latach wojny, w roku 1...
Walcownia Taśm HMN Szopienice
Przemysł

Walcownia Taśm HMN Szopienice

Realizując zadanie inwestycyjne pt. "Zakład Przetwórstwa Miedzi" oddano do eksplo­atacji największy obiekt - walcownię taśm i blach z miedzi i jej stopów w dniu 25 mar­ca 1977 roku. Nowoczesny zakład zaliczano do czołowych tego typu obiektów na świe­cie o rocznej docelowej produkcji 45 000 tom taśm i blach z miedzi i stopów miedzi. O wielkości zadania inwestycyjnego może świadczyć fakt, że urządzenia produkcyjne zlokalizowano w hali o długości 300 metrów i szerokości 250 metrów. Maszyny i urządzenia produkcyjne rozmieszczono zgodnie z prze­mieszczaniem produktu od wsadu aż do wy­robu gotowego. Przywóz materiałów wsadowych oraz wy­wóz produkcji był realizowany taborem kole­jowym i samochodowym, dla których zostały wybudowane dwie bocznice kolejowe i stano­wiska do załadunku samochodów w...
Historia HMN w punktach
Przemysł

Historia HMN w punktach

data wydarzenie 1704r. Odkrycie przez Jerzego Gieschego kruszcu zawierającego galman na ziemiach Bytomskich i Tarnogórskich i założenie firmy. 1792r. W hucie Szkła w Wesołej koło Mysłowic Jan Christian Ruberg po wieloletnich doświadczeniach otrzymał pierwszy metaliczny cynk ze spieku wielkopiecowego. Huta Królewska posiadała bardzo dużo spieków dlatego w jej oddziale zwanym Lydognia powstała produkcja cynku metodą Ruberga. 1817r. Odkrycie Kadmu 1823r. na Górnym Śląsku znajdowało się już 26 hut. Wyprodukowano 6878 ton cynku, a w 1825r. już 11 916 ton. Pewność pracy i ekonomiczność była uwarunkowana dostępem do złóż galmanu i bliskie sąsiedztwo kopalni węgla kamiennego. Firma Giesche będą...
O szopienickim hutnictwie słów kilka
Przemysł

O szopienickim hutnictwie słów kilka

Początki istnienia Huty Metali Nieżelaznych SZOPIENICE sięgają 1834 roku, kiedy to spadkobiercy Georga Gieschego, a konkretnie firma Bergwerksgesellschaft Georg von Giesches Erben, uruchomiła w gminie Szopienice Hutę Cynku Wilhelmina. W roku 1845 uruchomiono w hucie cynku produkcję kadmu. W tym czasie spadkobiercy Gieschego zaczęli na terenie Szopienic, Dąbrówki Małej i Roździenia całe hutnictwo cynku. W 1861 r. w drodze wymiany za hutę cynku DAWID wraz z kopalnią KRÓL SAUL w Chropaczowie przejęli hutę PAWEŁ z udziałem ABENDESTERN w Dąbrówce Małej. Po wielu problemach prawnych związanych z ochroną środowiska, w 1864r uruchomiono hutę ołowiu na pograniczu Dąbrówki Małej w pobliżu huty PAWEŁ. Hutę nazwano WALTER CRONECK od nazwiska dyrektora kolegium reprezentantów firmy Gische. W roku 1...