sobota, 20 kwietnia

Na pograniczu Wilhelminy i Janowa będzie „Rondo Kolei Balkan”

Rondo Kolei Balkan, fot. M. Malina

W poprzednich numerach „Miesięcznika Roździeńskiego” informowaliśmy, że na zjeździe z ul. Bagiennej do ul. Magazynowej wybudowano rondo. Wzdłuż ul. Bagiennej przebiega granica jednostek pomocniczych Szopienice-Burowiec i Janów-Nikiszowiec. Rady tych jednostek (tzw. rady dzielnic) już w 2018 roku zainteresowały się tematem nadania nazwy dla tego ronda. Najpewniej będzie to „Rondo Kolei Balkan”.

Rada Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice-Burowiec przedstawiła władzom Katowic trzy nazwy do wyboru: „Rondo Ernsta Prittwitza”, „Rondo Friedricha Bernhardiego” lub „Rondo Kolei Balkan”. Natomiast Rada Jednostki Pomocniczej nr 16 Janów-Nikiszowiec zaproponowała nazwę „Rondo Kolei Balkan”, co potwierdzono uchwałą tej rady.

Władze Katowic właśnie poinformowały, że nazwa „Rondo Kolei Balkan” będzie niezwłocznie przyjęta po naniesieniu aktualizacji na cyfrowe mapy urzędowe. Musi na nich zostać ujęty nowy układ drogowy w postaci ronda.

 Kolej wąskotorowa, nazywana „Balkanem”, działała do 1977 roku i łączyła szyby kopalni „Giesche” (później „Wieczorek”). Za darmo podróżowano nią z Giszowca, przez Nikiszowiec, do Szopienic (Wilhelminy). Nazwa pociągu była żartobliwym nawiązaniem do „Pociągu Bałkańskiego” („Balkanzug”), relacji Berlin – Konstantynopol, kursującego w latach 1916–1918.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *