czwartek, 20 czerwca

Tag: Rondo Kolei Balkan

Dzielnica

Na pograniczu Wilhelminy i Janowa będzie „Rondo Kolei Balkan”

W poprzednich numerach „Miesięcznika Roździeńskiego” informowaliśmy, że na zjeździe z ul. Bagiennej do ul. Magazynowej wybudowano rondo. Wzdłuż ul. Bagiennej przebiega granica jednostek pomocniczych Szopienice-Burowiec i Janów-Nikiszowiec. Rady tych jednostek (tzw. rady dzielnic) już w 2018 roku zainteresowały się tematem nadania nazwy dla tego ronda. Najpewniej będzie to „Rondo Kolei Balkan”. Rada Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice-Burowiec przedstawiła władzom Katowic trzy nazwy do wyboru: „Rondo Ernsta Prittwitza”, „Rondo Friedricha Bernhardiego” lub „Rondo Kolei Balkan”. Natomiast Rada Jednostki Pomocniczej nr 16 Janów-Nikiszowiec zaproponowała nazwę „Rondo Kolei Balkan”, co potwierdzono uchwałą tej rady. Władze Katowic właśnie poinformowały, że nazwa „Rondo Kolei Balkan” będzi...