poniedziałek, 15 kwietnia

Przyznano środki na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ul. Wiosny Ludów 93

Zarządzeniem nr 2251 / 2014 Prezydent Miasta Katowice dokonał zmian w budżecie miasta Katowice na 2014 rok. W zarządzeniu znalazł się zapis, że przeznacza się 25 000 złotych na wykonanie wspólnego przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ul. Wiosny Ludów 93 w Szopienicach, w ramach realizacji zadania pn. „Zarządzanie budynkami i lokalami w nieruchomościach Skarbu Państwa”. 

Termin realizacji przyłącza do kanalizacji – do końca 2014 roku. Zarządzenie nr 2251 / 2014 weszło w życie z dniem podpisania, czyli 27 sierpnia 2014 roku.

Link do zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice: http://bip.um.katowice.pl/zarzadzenia/plik.php?x=2251-2014.pdf

Rioolbuizen_van_kunststof_(Sewer_plastic_pipelines)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *