sobota, 25 maja

Tag: zarządzenie

Miasto nabywa prawo użytkowania wieczystego do działki, położonej na końcu ulicy Woźniaka
Wydarzenia

Miasto nabywa prawo użytkowania wieczystego do działki, położonej na końcu ulicy Woźniaka

Prezydent Miasta Katowice dnia 7 listopada 2014 roku wydał zarządzenie nr 2347 /2014, dotyczące nabycia do zasobu Miasta prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej w rejonie ul. Krakowskiej w Katowicach (działka nr 1897/18) w zamian za zobowiązania HMN Szopienice S.A. w likwidacji z tytułu podatku od nieruchomości. Działka znajduje się na końcu ulicy ks. majora Karola Woźniaka. Obecnie z ulicy K. Woźniaka nie można bezpośrednio wjechać na ulicę Krakowską. Mamy nadzieję, że przejęcie praw do tej działki przez miasto jest wstępem do wykonania połączenia drogowego ulicy Woźniaka z ulicą Krakowską. *Link do zarządzenia: LINK  Lokalizacja działki:
Dąbrówka Mała: Jest zgoda prezydenta na użyczenie pomieszczeń Zespołu Szkół Budowlanych dla Akademii Sportu
Wydarzenia

Dąbrówka Mała: Jest zgoda prezydenta na użyczenie pomieszczeń Zespołu Szkół Budowlanych dla Akademii Sportu

W życie weszło zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 2269/2014 z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń pomiędzy Zespołem Szkół Budowlanych w Katowicach (przy ul. Techników w Dąbrówce Małej) a Akademią Sportu sp. z o.o. na czas trwania roku szkolnego 2014/2015. Prezydent Miasta Katowice wyraził zgodę na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń pomiędzy Zespołem Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach (przy ul. Techników w Dąbrówce Małej) i Akademią Sportu sp. z o.o. na czas prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych przez pierwszy rok działalności tj. trwania roku szkolnego 2014/2015. Jednocześnie zobowiązano Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych do zawarcia stosownej umowy użyczenia uwzględniającej zwrot wydatków/kosztów zwi...
Przyznano środki na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ul. Wiosny Ludów 93
Na sygnale

Przyznano środki na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ul. Wiosny Ludów 93

Zarządzeniem nr 2251 / 2014 Prezydent Miasta Katowice dokonał zmian w budżecie miasta Katowice na 2014 rok. W zarządzeniu znalazł się zapis, że przeznacza się 25 000 złotych na wykonanie wspólnego przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ul. Wiosny Ludów 93 w Szopienicach, w ramach realizacji zadania pn. "Zarządzanie budynkami i lokalami w nieruchomościach Skarbu Państwa".  Termin realizacji przyłącza do kanalizacji - do końca 2014 roku. Zarządzenie nr 2251 / 2014 weszło w życie z dniem podpisania, czyli 27 sierpnia 2014 roku. Link do zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice: http://bip.um.katowice.pl/zarzadzenia/plik.php?x=2251-2014.pdf