piątek, 12 lipca

Tag: sanitarna

Przyznano środki na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ul. Wiosny Ludów 93
Na sygnale

Przyznano środki na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ul. Wiosny Ludów 93

Zarządzeniem nr 2251 / 2014 Prezydent Miasta Katowice dokonał zmian w budżecie miasta Katowice na 2014 rok. W zarządzeniu znalazł się zapis, że przeznacza się 25 000 złotych na wykonanie wspólnego przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ul. Wiosny Ludów 93 w Szopienicach, w ramach realizacji zadania pn. "Zarządzanie budynkami i lokalami w nieruchomościach Skarbu Państwa".  Termin realizacji przyłącza do kanalizacji - do końca 2014 roku. Zarządzenie nr 2251 / 2014 weszło w życie z dniem podpisania, czyli 27 sierpnia 2014 roku. Link do zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice: http://bip.um.katowice.pl/zarzadzenia/plik.php?x=2251-2014.pdf