piątek, 12 lipca

Tag: kanalizacja

W 2015 roku będzie remont ulicy Brynicy!
Wydarzenia

W 2015 roku będzie remont ulicy Brynicy!

Według zamierzeń Urzędu Miasta Katowice w roku 2015 zostanie przeprowadzony remont ulicy Brynicy w Szopienicach. "Program Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok" zakłada wykonanie remontu ulicy Brynicy w Szopienicach. Modernizacja ma obejmować remont jezdni, chodnika i kanalizacji. Prace, które wyceniono na dwa miliony złotych, wykona Miejski Zarząd Ulic i Mostów (MZUiM). * Program Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok: LINK
MZUiM ogłosił przetarg na naprawę kanalizacji deszczowej w ulicy Lwowskiej
Wydarzenia

MZUiM ogłosił przetarg na naprawę kanalizacji deszczowej w ulicy Lwowskiej

4 listopada 2014 r. na stronie katowickiego Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów (MZUiM) opublikowano ogłoszenie z dnia 3 listopada 2014 r. o przetargu nieograniczonym na naprawę - metodą bezwykopową - kanalizacji deszczowej dn 300 mm w ul. Lwowskiej w Katowicach. Prace będą prowadzone wzdłuż ulicy Lwowskiej, na odcinku na południe od węzła z ulicą Bagienną (Wilhelmina). Przetarg (numer sprawy 80/XI/2014/WP) dotyczy robót budowlanych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 186 000 €. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. – j.t. Dz. U. poz. 907 z 9 sierpnia 2013 r. ze zm. Oferty firm, które chciałyby przystąpić do przetargu, można składać do 19 listopada 2014 r. (do godziny 9:55), a otwarcie zgłosz...
Ogłoszono przetarg na likwidację szamba i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego budynków przy ul. Wiosny Ludów 93-95
Wydarzenia

Ogłoszono przetarg na likwidację szamba i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego budynków przy ul. Wiosny Ludów 93-95

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (KZGM) ogłosił przetarg nieograniczony na "Likwidację szamba przy ul. Wiosny Ludów 93, 95 w Katowicach wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego". Ogłoszenie nr 332076 - 2014 (nr postępowania: NZ.231.181.2014.BJP) zostało zamieszczone na stronie internetowej KZGM dnia 7 października 2014 roku. Przedmiotem zamówienia jest likwidacja szamba na nieruchomości przy ul. Wiosny Ludów 93, 95 w Katowicach wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego. Roboty objęte zadaniem nadzorowane będą przez Katowickie Wodociągi S.A. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, zabudowane materiały i urządzenia wynosi 3 lata i będzie biegł od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru technicznego robót budowlanych. Minimalny Wy...
Przyznano środki na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ul. Wiosny Ludów 93
Na sygnale

Przyznano środki na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ul. Wiosny Ludów 93

Zarządzeniem nr 2251 / 2014 Prezydent Miasta Katowice dokonał zmian w budżecie miasta Katowice na 2014 rok. W zarządzeniu znalazł się zapis, że przeznacza się 25 000 złotych na wykonanie wspólnego przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ul. Wiosny Ludów 93 w Szopienicach, w ramach realizacji zadania pn. "Zarządzanie budynkami i lokalami w nieruchomościach Skarbu Państwa".  Termin realizacji przyłącza do kanalizacji - do końca 2014 roku. Zarządzenie nr 2251 / 2014 weszło w życie z dniem podpisania, czyli 27 sierpnia 2014 roku. Link do zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice: http://bip.um.katowice.pl/zarzadzenia/plik.php?x=2251-2014.pdf
Przebudowa kanalizacji w ulicy Biniszkiewicza w Dąbrówce Małej potrwa do końca III kwartału roku
Na sygnale, Wydarzenia

Przebudowa kanalizacji w ulicy Biniszkiewicza w Dąbrówce Małej potrwa do końca III kwartału roku

Radna Rady Miasta Katowice - Pani Bożena Rojewska - złożyła w dniu 2 lipca br. interpelację (BRM.0003.236.2014 ) w sprawie udostępnienia informacji na temat przebudowy sieci wodociągowej na ul. J. Biniszkiewicza w Dąbrówce Małej. W odpowiedzi z 17 lipca br. (ZNP.0003.6.2014.MB) Pierwszy Wiceprezydent Miasta Krystyna Siejna poinformowała, iż spółka Katowickie Wodociągi S.A. rozpoczęła roboty sieciowe w ul. J. Biniszkiewicza w lipcu br., a zakończenie prac przewidziane jest na koniec III kwartału 2014 roku (a więc na koniec września lub początek października br.). Teksty interpelacji i odpowiedzi dostępne pod linkiem: http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221746672&id=1404299295