sobota, 25 maja

Tag: wiosny ludów

ul. Wiosny Ludów
Stare Pocztówki

ul. Wiosny Ludów

Nazwa ulicy została nadana na cześć zrywów niepodległościowych, które miały miejsce w latach 1848-1849. Wiosna Ludów objęła prawie całą Europę. Do wystąpień nie doszło w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz w Imperium Rosyjskim.  Ulica Wiosny Ludów prowadzi od centrum dzielnicy, rozpoczynając się od ronda przy Placu Powstańców Śląskich, aż do granicy z Mysłowicami. Jej długość osiąga 1,6 km.  Z historycznych budynków zlokalizowanych przy ulicy Wiosny Ludów warto odnotować:  Budynek dawnego Urzędu Gminy Szopienice (ul. Wiosny ludów 24), wybudowany w latach 1927−1928 w stylu późnego modernizmu z elementami art déco; budowniczym ratusza i pierwszym naczelnikiem Szopienic był Franciszek Bieniosek. Szkoła podstawowa nr 42 im. Józefy Kantorówny (ul. ...
Ogłoszono przetarg na likwidację szamba i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego budynków przy ul. Wiosny Ludów 93-95
Wydarzenia

Ogłoszono przetarg na likwidację szamba i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego budynków przy ul. Wiosny Ludów 93-95

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (KZGM) ogłosił przetarg nieograniczony na "Likwidację szamba przy ul. Wiosny Ludów 93, 95 w Katowicach wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego". Ogłoszenie nr 332076 - 2014 (nr postępowania: NZ.231.181.2014.BJP) zostało zamieszczone na stronie internetowej KZGM dnia 7 października 2014 roku. Przedmiotem zamówienia jest likwidacja szamba na nieruchomości przy ul. Wiosny Ludów 93, 95 w Katowicach wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego. Roboty objęte zadaniem nadzorowane będą przez Katowickie Wodociągi S.A. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, zabudowane materiały i urządzenia wynosi 3 lata i będzie biegł od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru technicznego robót budowlanych. Minimalny Wy...
Przyznano środki na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ul. Wiosny Ludów 93
Na sygnale

Przyznano środki na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ul. Wiosny Ludów 93

Zarządzeniem nr 2251 / 2014 Prezydent Miasta Katowice dokonał zmian w budżecie miasta Katowice na 2014 rok. W zarządzeniu znalazł się zapis, że przeznacza się 25 000 złotych na wykonanie wspólnego przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ul. Wiosny Ludów 93 w Szopienicach, w ramach realizacji zadania pn. "Zarządzanie budynkami i lokalami w nieruchomościach Skarbu Państwa".  Termin realizacji przyłącza do kanalizacji - do końca 2014 roku. Zarządzenie nr 2251 / 2014 weszło w życie z dniem podpisania, czyli 27 sierpnia 2014 roku. Link do zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice: http://bip.um.katowice.pl/zarzadzenia/plik.php?x=2251-2014.pdf
17 maja: odsłonięcie muralu inspirowanego twórczością Haliny Lerman
Kultura, Wydarzenia

17 maja: odsłonięcie muralu inspirowanego twórczością Haliny Lerman

Zbliża się NOC MUZEÓW 2014  W ramach tej imprezy w SZOPIENICACH, przy ul. Wiosny Ludów 1 (boczna ściana dawnego kina „Blask”) o godzinie 16:00 odbędzie się uroczyste odsłonięcie muralu inspirowanego twórczością nieżyjącej już szopieniczanki - Haliny Lerman W programie m.in. minikoncert na trąbce w wykonaniu Grzegorza Szczyrby. fot. obrazu: Muzeum Historii Katowic - mhk.katowice.pl
KZK GOP: Od poniedziałku ul. Wiosny Ludów będzie wyłączona z ruchu. Zmiany w komunikacji
Na sygnale, Wydarzenia

KZK GOP: Od poniedziałku ul. Wiosny Ludów będzie wyłączona z ruchu. Zmiany w komunikacji

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP informuje, że w związku z przebudową torowiska tramwajowego w ul. Wiosny Ludów w Katowicach Szopienicach (odcinek od skrzyżowania z ul. Przelotową do skrzyżowania z ul. Ratuszową) od 5 maja 2014 r. (poniedziałek) do odwołania wprowadza się nowy rozkład jazdy linii autobusowej nr 70 oraz autobusowej komunikacji zastępczej, tj. linii nr: T-14 oraz 914. Kierunek do ul. Morawa, Borek i Mysłowic: Autobusy linii nr: 70, T-14 i 914 po obsłudze przystanku „Szopienice Kościół” skierowane zostaną ulicami: Obrońców Westerplatte, Brynicy, Morawa, Kantorówny, Zamenhofa do ul. Przelotowej, z której dokonają włączenia na swoje rozkładowe trasy. Kierunek do Szopienic: Autobusy linii nr 70 po obsłudze przystanku „Szopienice Szpital Geriatryczny” skierowane zostaną ulic...