piątek, 21 czerwca

Tag: ul. krakowska

Pałacyk Prittwitz
Stare Pocztówki

Pałacyk Prittwitz

Wybudowany w II połowie XIX wieku pałacyk Prittwitz swoją nazwę wziął od kopalnianego szybu „Prittwitz”, który istniał po jego wschodniej stronie. Z kolei nazwa szybu pochodziła od nazwiska urzędnika spółki Spadkobierców Gieschego – Wilhelma von Prittwitza. Na początku XX wieku budynek na mapach określany był mianem „Berg-Inspector” (pol. budynek inspektora górniczego). Prawdopodobnie spotykały się w nim elity górnośląskiego przemysłu. Przez długi czas pałacyk pełnił funkcję administracyjno-biurową. Obecnie jest to obiekt mieszkalny z czternastoma mieszkaniami. Więcej o pałacyku przeczytasz w artykule - https://szopienice.pl/2013/09/24/palacyk-prittwitz/ Artykuł powstał w ramach zadania publicznego pod tytułem: Szopienice.PL – nasza dzielnica w Internecie. Zadanie jest współ...
Huta Wilhelmina
Stare Pocztówki

Huta Wilhelmina

W 1834 spółka Bergwerksgesellschaft Georg von Giesches Erben (pol. Towarzystwo Górnicze Spadkobierców Jerzego von Giesche) wybudowała w sąsiedztwie obecnej ul. Krakowskiej hutę cynku Wilhelmina. Pierwszy piec rozpalono 1 sierpnia 1834. Koszt budowy wyniósł 8 tys. talarów. Pierwszy cynk otrzymano 10 października 1834. Wybudowanie huty Wilhelmina i w późniejszym okresie kolejnych hut spowodowało masowy napływ ludzi do pracy w Szopienicach i Roździeniu. W kolejnych latach hutę systematycznie rozbudowywano (finalnie huta posiadała 8 hal). Zakład zamknięto w 1927 ze względu na zły stan techniczny. Początek XX wieku Artykuł powstał w ramach zadania publicznego pod tytułem: Szopienice.PL – nasza dzielnica w Internecie. Zadanie jest współfinansowane z budżetu miasta Katowice. ...
Wilhelmina
Stare Pocztówki

Wilhelmina

Początki kolonii robotniczej Wilhelmina związane są z budową przez koncern Georg von Giesches Erben w 1834 huty cynku Wilhelmina. Rozwój przemysłu spowodował gwałtowny napływ ludności. Spadkobiercy Gieschego zakupili tereny w pobliżu nowo powstałej huty od hrabiego Aleksandra Mieroszewskiego i gospodarza Kaspra Dziedzica w latach 40. XIX wieku. Pierwsze budynki mieszkalne powstały w 1846. W 1872 na terenie Wilhelminy uruchomiono szkołę katolicką z polskim językiem wykładowym, do której uczęszczało 400 dzieci (późniejsza Szkoła Podstawowa nr 49 im. Józefa Wieczorka, zlikwidowana w 1976). Nazwa huty i kolonii wywodzi się od imienia pełnomocnika kolegium reprezentantów koncernu Georg von Giesches Erben - Wilhelma von Kessel. dawna ul. Krakowska koło piekarza Helmricha Szkoła Po...
Remont wiaduktu w ciągu ulicy Krakowskiej
Miasto

Remont wiaduktu w ciągu ulicy Krakowskiej

We wtorek 8 czerwca rozpoczęły się prace remontowe na wiadukcie w ciągu ulicy Krakowskiej nad torami kolejowymi linii 171, 655 i 657. W związku z remontem zmieniono organizację ruchu: zamknięta jest jezdnia po lewej stronie w kierunku Katowic na odcinku długości około 100 m. Prace na tym pasie jezdni potrwają około 2 miesięcy. W drugim etapie remontu zostanie zamknięty dla ruchu kołowego pas dla przeciwnego kierunku jazdy. Prace mają zakończyć się w grudniu br. Wykonawca robót prosi kierowców o wyrozumiałość i przeprasza za utrudnienia.
Dni otwarte strażnicy PSP
Wydarzenia

Dni otwarte strażnicy PSP

7 maja zapraszamy na dzień otwarty strażnicy PSP na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr I w Katowicach, ul. Krakowska 130. 1. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza będzie dostępna dla gości w godz. 10.00-16.00 2. Pokaz główny z zakresu gaszenia pożarów w budynkach mieszkalnych - rozpoczęcie na placu ćwiczeń JRG /wspinalnia/ - godz. 12.30 Przez cały czas dnia otwartego dostępne będą stanowiska na których zwiedzający będą mogli wykonac czynności związane z zawodem strażaka m.in.: - stanowiska przy pojazdach i prezentacja sprzętu, pojazdów pożarniczych, w ramach których oferujemy poznanie warunków pracy straząków i naszego wyposażenia technicznego, - stanowisko drabiny przystawnej z możliwością wejścia na wysokość (z asekuracją), - stanowisko rozwijania i zwijania węży pożarniczych, budowy lini...
Kwalifikacja wojskowa 2017 w Katowicach
Wydarzenia

Kwalifikacja wojskowa 2017 w Katowicach

W budynku WKU przy ulicy Krakowskiej 136 od 13 lutego do 7 kwietnia 2017 oraz w dniach 26, 27, 28 kwietnia przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 r. podlegają: 1. mężczyźni urodzeni w 1998 r.; 2. mężczyźni urodzeni w latach 1993—1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; 3. osoby urodzone w latach 1996-1997, które: zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej, zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upł...
Pałacyk Prittwitz
Historia

Pałacyk Prittwitz

Przy ul. Krakowskiej 81-83 znajduje się, trochę zapomniany, budynek mieszkalny, znany jako „Pałacyk Prittwitz”. Nieznana jest dokładna data jego powstania; gminna ewidencja zabytków datuje go na lata 70. XIX wieku, jednak jest to mało prawdopodobne (mapy z lat 80. XIX wieku wskazują pustkę w miejscu budynku). Obiekt wzniesiono w sąsiedztwie szybu „Prittwitz” kopalni „Giesche” (niem. Prittwitz Schacht), stąd jego nazwa. Natomiast nazwa szybu pochodzi bezpośrednio od Wilhelma von Prittwitza – jednego z urzędników spółki „Giesche” wchodzących w skład Kolegium Reprezentantów Spółki (jego nazwisko możemy znaleźć na dokumentach z 1865 r.). Obiekt ten rzekomo stanowił miejsce spotkań elit przemysłowych spółki „Giesche” i innych przedsiębiorstw (według nielicznych informacji organizowano tu bale...