sobota, 20 lipca

Wilhelmina

Początki kolonii robotniczej Wilhelmina związane są z budową przez koncern Georg von Giesches Erben w 1834 huty cynku Wilhelmina. Rozwój przemysłu spowodował gwałtowny napływ ludności. Spadkobiercy Gieschego zakupili tereny w pobliżu nowo powstałej huty od hrabiego Aleksandra Mieroszewskiego i gospodarza Kaspra Dziedzica w latach 40. XIX wieku. Pierwsze budynki mieszkalne powstały w 1846.

W 1872 na terenie Wilhelminy uruchomiono szkołę katolicką z polskim językiem wykładowym, do której uczęszczało 400 dzieci (późniejsza Szkoła Podstawowa nr 49 im. Józefa Wieczorka, zlikwidowana w 1976).

Nazwa huty i kolonii wywodzi się od imienia pełnomocnika kolegium reprezentantów koncernu Georg von Giesches Erben – Wilhelma von Kessel.

Artykuł powstał w ramach zadania publicznego pod tytułem: Szopienice.PL – nasza dzielnica w Internecie. Zadanie jest współfinansowane z budżetu miasta Katowice.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *