sobota, 20 kwietnia

Tag: szopienice wilhelmina

Wilhelmina
Stare Pocztówki

Wilhelmina

Początki kolonii robotniczej Wilhelmina związane są z budową przez koncern Georg von Giesches Erben w 1834 huty cynku Wilhelmina. Rozwój przemysłu spowodował gwałtowny napływ ludności. Spadkobiercy Gieschego zakupili tereny w pobliżu nowo powstałej huty od hrabiego Aleksandra Mieroszewskiego i gospodarza Kaspra Dziedzica w latach 40. XIX wieku. Pierwsze budynki mieszkalne powstały w 1846. W 1872 na terenie Wilhelminy uruchomiono szkołę katolicką z polskim językiem wykładowym, do której uczęszczało 400 dzieci (późniejsza Szkoła Podstawowa nr 49 im. Józefa Wieczorka, zlikwidowana w 1976). Nazwa huty i kolonii wywodzi się od imienia pełnomocnika kolegium reprezentantów koncernu Georg von Giesches Erben - Wilhelma von Kessel. dawna ul. Krakowska koło piekarza Helmricha Szkoła Po...