sobota, 20 lipca

Trwa budowa noclegowni dla bezdomnych w Szopienicach

Noclegownia przy ul. Obrońców Westerplatte, fot. M. Bulsa

Budowa noclegowni dla 80 bezdomnych mężczyzn przy ul. Obrońców Westerplatte dobiega końca. Kontenerowe obiekty zlokalizowano po zachodniej stronie drogi, w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków i rzeki Rawy.

Inwestycję w terenie rozpoczęto w grudniu 2019 roku. Wówczas doszło do niwelacji gruntu i wycinki drzew. Obecnie stoją już dwa prefabrykowane dwupoziomowe budynki. Trwają prace wykończeniowe. W obiektach zlokalizowano pomieszczenia biurowe oraz toalety , pomieszczenia socjalne i rejestrację z dyżurką. Nie zabrakło też świetlicy z jadalnią. Obydwa budynki posiadają po siedem pokoi (z toaletami i natryskami). W jednym z obiektów na parterze znalazł się pokój dla niepełnosprawnych. Każdy pokój pomieści od dwóch do ośmiu osób, co łącznie daje maksymalną liczbę 80 osób. Do całodobowej noclegowni przeniesieni zostaną bezdomni z obiektu przy ul. H. Sienkiewicza.

W poprzednich numerach Miesięcznika informowaliśmy, że zarówno mieszkańcy, lokalne stowarzyszenia czy rada dzielnicy stanowczo sprzeciwiali się realizacji inwestycji, która miałaby polegać na budowie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Obr. Westerplatte. Warto podkreślić, że istnieje już jedna noclegownia w Szopienicach. Okazało się także, że konsultacje z mieszkańcami w sprawie budowy noclegowni dla bezdomnych w Szopienicach nie nastąpiły na podstawie zarządzenia prezydenta Katowic, a stanowiły jedynie „niesformalizowaną wymianę poglądów z mieszkańcami”, więc nie wystąpił również obowiązek sporządzenia sprawozdania. Dlatego też formalnych konsultacji tak naprawdę nie było.

Obecnie nie jest znany jeszcze zarządca noclegowni. Wszelkie prace powinny zostać zakończone do połowy bieżącego roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *