wtorek, 28 maja

Nowa scena w Szopienicach!

Kilka lat temu zastanawiano się, w jaki sposób najlepiej rewitalizować i budować przyszłość dzielnic poprzemysłowych. Wśród pomysłów padało przede wszystkim stwierdzenie, że najlepszym sposobem z perspektywy społecznej jest kultura. Działania artystyczne, które przyciągają nowych ludzi do danego miejsca, mogą znacząco ożywić i pobudzić do działania pozostałych mieszkańców poprzemysłowych dzielnic.

Szopienice, niegdyś samodzielne miasto, które wyrosło dzięki przemyśle hutniczym. Szopienickie huty cynku wytwarzały niegdyś 40% produkcji światowej. Stanowiły numer jeden w Europie. Ale! Po upadku i zamknięciu huty nastąpiło powolne zubożenie dzielnicy, a mieszkańcy zaczęli zmagać z patologią i ubóstwem. Na jej gruzach powstały inne, lecz nieco mniejsze zakłady pracy. Czasy się zmieniły, a głównym zajęciem mieszkańców Szopienic nie jest już praca w hucie. Jaki więc jest najlepszy plan na tego typu miejsca jak Szopienice? Rewitalizacja przez kulturę. Tylko w taki sposób możemy pobudzić do życia społeczność lokalną do działań twórczych, wzmocnić ich w dotychczasowych działaniach i wspierać inicjatywy, które prowadzą do polepszenia jakości życia na tym terenie.

Fundacja z Pasją od 4 latach prowadzi warsztaty teatralne dla różnych grup wiekowych. W przeciągu tych kilku lat zawiązała się stała grupa o nazwie Teatr Paradoks. Dzięki dofinansowaniu Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek Katowice Miasto Ogrodów powstała nowa scena w Szopienicach z profesjonalnym oświetlenie, nagłośnieniem i okotarowaniem. Będzie to scena nie tylko teatralna, ale też posłuży jako miejsce na wykłady, panele dyskusyjne czy spotkania. Dotychczas premierowo na tej scenie zostały pokazane dwa spektakle Teatru Paradoks. Pierwszy pod tytułem „Swinarski In. Spirit” stanowił opowieść o Konradzie Swinarskim i jego związkach z Katowicami, a drugi pod nazwą „Helena” był opowieścią o trudnych relacjach rodzinnych, które doprowadziły to wielu nieporozumień i konfliktów. Kolejne spektakle odbędą się po nowym roku. Aby być na bieżąco śledźcie stronę internetową fundacji: www.fundacjazpasja.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *