niedziela, 16 czerwca

Rewitalizacja podwórza przy ul. Chemicznej 1,3,5 i Szabelnianej 6

fot. KZGM

W ramach przyznanych przez miasto Katowice środków na rewitalizację terenów będących w zarządzie KZGM w Katowicach przeprowadzono rewitalizację podwórka położonego w dzielnicy Szopienice przy nieruchomościach ul. Chemiczna 1,3,5 i ul. Szabelniana 6. Koszt inwestycji wyniósł ok. 271 tys. zł.

W ramach inwestycji wykonano przebudowę istniejących schodów betonowych, budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych, przebudowę istniejącego układu chodników, budowę miejsc parkingowych w ilości 10 szt. (w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych), wykonanie utwardzenia nawierzchni płytami ażurowymi wypełnionymi grysem kamiennym lub hummusem i trawą ok (300m²), częściowe wykonanie utwardzenia kostką betonową (ok 500m²), budowę nawierzchni z kostki betonowej pod miejsce gromadzenia odpadów, likwidację istniejącej piaskownicy położonej blisko drogi publicznej i budowę w głębi podwórka placu zabaw (urządzenia zabawowe i elementy małej architektury), rewitalizację terenów zieleni (ok 900m²), w tym nasadzenia 939 szt. drzew, krzewów i pnączy: (barwinek pospolity – 226 szt., hortensja ogrodowa – 159 szt., tawuła japońska – 86 szt., berberys thunbergi „Red Jewel” – 196 szt., wiąz holenderski 3 szt., pęcherznica kalinolistna „Diabolo” – 56 szt., pęcherznica kalinolistna „Luteus” – 25 szt., buk pospolity „Dawyck Purple” – 4 szt., winobluszcz pięciolistkowy – 79 szt., krzewuszka – 65 szt.)

KZGM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *