piątek, 21 czerwca

Tag: ul. Chemiczna

Rewitalizacja podwórza przy ul. Chemicznej 1,3,5 i Szabelnianej 6
Dzielnica

Rewitalizacja podwórza przy ul. Chemicznej 1,3,5 i Szabelnianej 6

W ramach przyznanych przez miasto Katowice środków na rewitalizację terenów będących w zarządzie KZGM w Katowicach przeprowadzono rewitalizację podwórka położonego w dzielnicy Szopienice przy nieruchomościach ul. Chemiczna 1,3,5 i ul. Szabelniana 6. Koszt inwestycji wyniósł ok. 271 tys. zł. W ramach inwestycji wykonano przebudowę istniejących schodów betonowych, budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych, przebudowę istniejącego układu chodników, budowę miejsc parkingowych w ilości 10 szt. (w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych), wykonanie utwardzenia nawierzchni płytami ażurowymi wypełnionymi grysem kamiennym lub hummusem i trawą ok (300m²), częściowe wykonanie utwardzenia kostką betonową (ok 500m²), budowę nawierzchni z kostki betonowej pod miejsce gromadzenia odpadów, likwidację...
Tragedia na stawie Morawa
Na sygnale

Tragedia na stawie Morawa

25 czerwca o godzinie 16.10 po alarmowaniu przez SKKM PSP, nasz zastęp OSP Szopienice został zadysponowany do poszukiwań topielca na stawie Morawa od strony Sosnowca. Z informacji uzyskanych w czasie rozpoznania ustalono, że mężczyzna wypoczywał nad stawem z kolegą i ppd nieobecność kolegi poszedł popływać. W pierwszej fazie akcji staw był przeszukiwany z pontonu w miejscu którym wskazał zgłaszający oraz przeszukiwane zostały zarośla w linii brzegowej. Takie działania nie odniosły skutku i do akcji wkroczyła grupa płetwonurków z SGRWN Bytom. Po ponad godzinnej akcji poszukiwaczej, nurkowie odnaleźli w wodzie poszukiwaną osobę. Po wydobyciu na brzeg, załoga Zespołu Ratownictwa Medycznego stwierdziła zgon mężczyzny. Okoliczności zdarzenia bada policja. Na miejsce zadysponowano: 301s25 +ponto...