czwartek, 18 lipca

Tag: ul. szabelniana

Rewitalizacja podwórza przy ul. Chemicznej 1,3,5 i Szabelnianej 6
Dzielnica

Rewitalizacja podwórza przy ul. Chemicznej 1,3,5 i Szabelnianej 6

W ramach przyznanych przez miasto Katowice środków na rewitalizację terenów będących w zarządzie KZGM w Katowicach przeprowadzono rewitalizację podwórka położonego w dzielnicy Szopienice przy nieruchomościach ul. Chemiczna 1,3,5 i ul. Szabelniana 6. Koszt inwestycji wyniósł ok. 271 tys. zł. W ramach inwestycji wykonano przebudowę istniejących schodów betonowych, budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych, przebudowę istniejącego układu chodników, budowę miejsc parkingowych w ilości 10 szt. (w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych), wykonanie utwardzenia nawierzchni płytami ażurowymi wypełnionymi grysem kamiennym lub hummusem i trawą ok (300m²), częściowe wykonanie utwardzenia kostką betonową (ok 500m²), budowę nawierzchni z kostki betonowej pod miejsce gromadzenia odpadów, likwidację...
Z Szopienic pod Racławice?
U nas, w Szopienicach

Z Szopienic pod Racławice?

Każde miasto posiada swoje legendy, opowieści, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Często tylko ustnie. W dawnych czasach opowiadano je sobie wieczorami (nie było telewizji), starsi opowiadali, a młodzi słuchali. Babcine i dziadkowe historie kodowano w pamięci, aby kiedyś znów je powtórzyć kolejnym potomkom. Czy Szopienice takie legendy miały? Na pewno tak. Lecz nie przetrwały w żadnych zapisach czy dokumentach. Pozostała jednak pewna ciekawostka i pytanie – no bo skąd wzięła się w Szopienicach nazwa „Szabelnia”? Szlachty tu nie było – no to dlaczego „szable”? Wiadomo przecież, że szabla kojarzy się z rycerstwem, ze szlachtą, z walką. Jest obecna i w naszym narodowym hymnie. Mamy w Szopienicach ulicę Szabelnianą na Uthemannie. Ciekawostka historyczna czy coś więcej? Dużo tych znaków ...