wtorek, 16 kwietnia

Odwiedziny Księdza Biskupa

fot. M. Kaźmierczak

W dniach 20-22 września odwiedził naszą parafię ks. biskup Marek Szkudło w ramach diecezjalnej wizytacji, która odbywa się co pięć lat. To spotkanie i okazja do zapoznania się z życiem parafii, pracą duszpasterzy, a także działających tu grup formacyjnych. W tym roku wydarzenie to wzbogacone zostało o udzielenie przez ks. biskupa sakramentu bierzmowania grupie absolwentów szopienickich szkół podstawowych w piątkowe popołudnie.

Ks. biskup odbył wiele spotkań – odwiedził szpital geriatryczny im. św. Jana Pawła II, klasztor sióstr boromeuszek, spotkał się z nauczycielami, wielodzietną rodziną, a w sobotę do południa w kościele z grupami formacyjnymi. W niedzielę wygłaszał kazania na każdej mszy przedpołudniowej, zaś podczas sumy udzielił błogosławieństwa dzieciom i rodzinom.

Słowo „wizytacja” kojarzy się zwykle niezbyt sympatycznie, co pamiętamy jeszcze z czasów szkolnych. Lecz tu było całkiem inaczej. Możemy powiedzieć raczej o odwiedzinach. Ks. biskup wprowadził niezwykle serdeczny i miły klimat podczas tych spotkań. Uśmiechnięty i pogodny, w komunikatywny sposób nawiązywał kontakt ze wszystkimi, z którymi dane mu było się spotkać. Tak w piątek, jak i w sobotę wykonano wspólne zdjęcia, które będą miłą pamiątką tego wydarzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *