niedziela, 14 kwietnia

Tag: ks. biskup Marek Szkudło

Odwiedziny Księdza Biskupa
U nas, w Szopienicach

Odwiedziny Księdza Biskupa

W dniach 20-22 września odwiedził naszą parafię ks. biskup Marek Szkudło w ramach diecezjalnej wizytacji, która odbywa się co pięć lat. To spotkanie i okazja do zapoznania się z życiem parafii, pracą duszpasterzy, a także działających tu grup formacyjnych. W tym roku wydarzenie to wzbogacone zostało o udzielenie przez ks. biskupa sakramentu bierzmowania grupie absolwentów szopienickich szkół podstawowych w piątkowe popołudnie. Ks. biskup odbył wiele spotkań – odwiedził szpital geriatryczny im. św. Jana Pawła II, klasztor sióstr boromeuszek, spotkał się z nauczycielami, wielodzietną rodziną, a w sobotę do południa w kościele z grupami formacyjnymi. W niedzielę wygłaszał kazania na każdej mszy przedpołudniowej, zaś podczas sumy udzielił błogosławieństwa dzieciom i rodzinom. Słowo „wizyta...