piątek, 1 marca

Obok Stawu Morawa powstanie nowe osiedle?

fot. OpenStreetMap

Prezydent Katowic wydał obwieszczenie, dotyczące warunków środowiskowych dla budowy osiedla w rejonie ulic Morawa i Osiedlowej, w sąsiedztwie Stawu Morawa. Czy to oznacza budowę nowych domów obok istniejących bloków?

Chodzi o obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice z 7 czerwca br. (KŚ-III.6220.28.2019.EM) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja będzie dotyczyć przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wielostanowiskowymi garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Osiedlowej w Szopienicach. Chodzi o działki o numerach 1713/32, 1714/32, 1715/32, 1716/32, 1717/32, 1719/32, 1720/32, 1722/32, 1723/32, 1724/32, 1725/32, 1726/32, 1727/32, 1729/32, znajdujące się w sąsiedztwie Stawu Morawa.

Chodzi o teren zielony między blokiem przy ul. Osiedlowej 5, a blokami przy ul. Morawa 91c i ul. Morawa 91d. Sprawą zainteresowała się Rada Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice-Burowiec, która poprosiła władze Katowic o pełną informację w tej sprawie. Zasugerowała również przeprowadzenie konsultacji społecznych w tej sprawie, gdyż dogęszczenie osiedla może budzić sprzeciw części mieszkańców Osiedla Morawa.

Decyzja prezydenta Katowic w tej sprawie zostanie wydana w terminie do 30 sierpnia br. O kolejnych działaniach w tej sprawie będziemy informować w „Miesięczniku Roździeńskim”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *