niedziela, 23 czerwca

Mapuj usterki i naprawiaj swoje miasto

Miasto Katowice dołączyło do ogólnopolskiego serwisu Naprawmyto.pl, służącego do mapowania usterek w przestrzeni publicznej. Każdy może wskazać problem i śledzić, jak zostanie naprawiony (lub też nie) przez miejskie służby. Serwis powstał dzięki współpracy organizacji pozarządowych z terenu całej Polski. Jego głównym zadaniem jest ułatwienie komunikacji między mieszkańcami a samorządem. Inicjatorami powstania były Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia oraz Fundacja im. Stefana Batorego.

W Katowicach powołano zespół ds. Naprawmyto.pl, składający się z opiekunów w miejskich jednostkach oraz spółkach i wydziałach Urzędu Miasta. W projekcie biorą udział: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Zakład Zieleni Miejskiej, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Katowickie Wodociągi, Wydział Inwestycji, Wydział Kształtowania Środowiska, a także Straż Miejska, która jest administratorem miejskiej podstrony serwisu.

Jak to działa?

Wchodzimy na stronę internetową www.naprawmyto.pl. Nie musimy się rejestrować, aczkolwiek dzięki rejestracji będziemy mogli dodawać alerty bez czekania na akceptację ze strony moderatora oraz być na bieżąco informowani o postępach w swoich zgłoszeniach. Z listy dostępnych miast wybieramy: „Katowice”, a następnie „przejdź”. Zostajemy przekierowani na stronę z mapą z zaznaczonymi granicami miasta. Na mapie lokalizujemy problem i zaznaczamy go szarym kółeczkiem poprzez przeciągnięcie. Korzystając z dostępnych przycisków na mapie lub kółka myszy możemy przybliżyć widok oraz zmienić mapę na widok z satelity. Gdy ustalimy pozycję, przechodzimy do drugiego kroku i klikajamy „Dalej”.

W kolejnym kroku opisujemy problem oraz mamy możliwość dodania zdjęć. Warto dobrze opisać alert i dodać zdjęcia, gdyż pomoże to służbom miejskim szybciej zlokalizować i rozwiązać zgłoszenie. Następnie przechodzimy do ostatniego kroku klikając „Dalej”. Kończąc procedurę dodawania alertu, wybieramy jego kategorię z zakresu: infrastruktury, przyrody i bezpieczeństwa lub „inne” oraz zaznaczamy czego dokładnie dotyczy.  Po wyborze klikamy na znajdujący się poniżej przycisk „Wyślij alert”.

Jak to wygląda w praktyce?

Po zgłoszeniu, w zależności od kategorii, alert trafia do opiekunów w komórkach, jednostkach i spółkach miasta. To oni ustalają między sobą, kto powinien zająć się sprawą. Alertami anonimowymi i z kategorii „inne” administruje Straż Miejska i przydziela je zgodnie z kompetencjami opiekunów. Pierwszym krokiem jest zawsze ustalenie własności terenu i jego zarządcy. W przypadku własności miasta służby miejskie rozwiązują problem w możliwie najkrótszym czasie. W przypadku terenów, które nie należą do miasta, służby miejskie mogą dyscyplinować ich właścicieli czy zarządców do zajęcia się problemem np. uprzątnięcia śmieci czy usunięcia szpecącego graffiti.

Kilkadziesiąt razy testowaliśmy działanie nowego serwisu. Zarejestrowaliśmy się i w kilka osób dodawaliśmy przeróżne alerty. Zgłosiliśmy m.in.: popisany rozkład jazdy tramwajów, uszkodzone znaki, chodniki, czy też studzienki. Najszybciej przystąpiono do naprawy uszkodzonych studzienek (niestety w jednym wypadku alert oznaczony jako „rozwiązany” nie został rozwiązany. Po ponownym zasygnalizowaniu problemu sprawę udało się już rozwiązać). Na pochwałę zasługuje Miejski Zarząd Ulic i Mostów, który bardzo szybko naprawił zapadający się chodnik przy szopienickiej poczcie, wymienił na nowy uszkodzony znak przy ul. bpa Bednorza oraz wyczyścił ścieżkę rowerową i uzupełnił kostkę chodnikową w ciągu ulicy Melchiora Wańkowicza.

Pamiętajmy, że serwis Naprawmyto.pl służy tylko i wyłącznie do zgłaszania alertów, które nie wymagają natychmiastowej interwencji. – Naprawmyto.pl nie służy do zgłaszania zdarzeń wymagających pilnej interwencji, w takich wypadkach konieczne jest powiadomienie służb działających w trybie całodobowym – informuje Jacek Pytel, rzecznik Straży Miejskiej w Katowicach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *