niedziela, 21 lipca

Tag: naprawmy.to

Miasto

Mapuj usterki i naprawiaj swoje miasto

Miasto Katowice dołączyło do ogólnopolskiego serwisu Naprawmyto.pl, służącego do mapowania usterek w przestrzeni publicznej. Każdy może wskazać problem i śledzić, jak zostanie naprawiony (lub też nie) przez miejskie służby. Serwis powstał dzięki współpracy organizacji pozarządowych z terenu całej Polski. Jego głównym zadaniem jest ułatwienie komunikacji między mieszkańcami a samorządem. Inicjatorami powstania były Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia oraz Fundacja im. Stefana Batorego. W Katowicach powołano zespół ds. Naprawmyto.pl, składający się z opiekunów w miejskich jednostkach oraz spółkach i wydziałach Urzędu Miasta. W projekcie biorą udział: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Zakład Zieleni Miejskiej, Miejskie Przedsiębiorstwo Gosp...