sobota, 20 lipca

Spłonęły zabudowania po firmie Eko-Szop

fot. M. Malina

W niedzielę 29 kwietnia br. wybuchł pożar na terenie dawnej firmy Eko-Szop (Eko-Rewital) przy ul. ks. mjra K. Woźniaka (rejon dawnej HMN „Szopienice”). W gaszeniu w szczytowym momencie brało udział ponad 20 zastępców straży pożarnej. Zajęły się też pobliskie trawy, a czarny dym był widziany z odległości kilku kilometrów. 

Płonął trzykondygnacyjny budynek. Częściowo spłonęły beczki, w których znajdowały się rozpuszczalniki i przepalony olej. Z tego względu na miejscu pojawił się także lekki samochód ratownictwa chemicznego.

Również w kwietniu władze miasta ogłosiły przetarg na pracowanie ekspertyzy dotyczącej usunięcia oraz unieszkodliwienia odpadów porzuconych przez firmę Eko-Szop. W dokumentacji przetargowej wprost zaznaczono, że to Eko-Szop doprowadziło do utworzenia tu nielegalnego składowiska odpadów. Teren składowania odpadów ogrodzony jest obecnie dwumetrowym płotem. Niebezpiecznie odpady widoczne na powierzchni terenu są składowane luzem, w beczkach i w mauserach. Władze oszacowały ich ilość na około 8,8 tys. m³. Były prezes Eko-Szop już w 2015 roku został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze. W tym samym roku miasto doraźnie zabezpieczyło i ogrodziło teren.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *