niedziela, 14 kwietnia

Już we wtorek (21 października) sesja rady dzielnicy Szopienice-Burowiec! Przyjdźcie!

h
Zapraszamy na V Sesję Rady Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice  nr 15 Szopienice – Burowiec

( tzw. RADY DZIELNICY )
która odbędzie się
WE WTOREK
21.10.2014 r. o godz. 17:00
.
w budynku przy ul. Wiosny Ludów 24 (dawne prezydium), wejście boczne, piętro 2
Na sesji rozpatrywana będzie między innymi uchwała w sprawie
Budżetu Jednostki
150 ooo PLN na 2015 rok

Pod linkiem można zapoznać się z projektami uchwał, które mają być podjęte na najbliższej sesji: LINK

PORZĄDEK OBRAD V SESJI RADY JEDNOSTKI POMOCNICZEJ MIASTA KATOWICE NR 15 SZOPIENICE – BUROWIEC W DNIU 21.10.2014 r.
1. Otwarcie sesji.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Jednostki Pomocniczej.
5. Sprawozdanie Zarządu Jednostki Pomocniczej o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały z wniosku Pana Michała Maliny z dnia 21.09.2014 w sprawie
zmniejszenia uciążliwości hałasu wzdłuż alei Walentego Roździeńskiego (droga ekspresowa S-86)
na odcinku od wiaduktu nad linią kolejową, do przystanku „Katowice Dąbrówka Mała
Skrzyżowanie”.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały z wniosku Pana Michała Maliny z dnia 21.09.2014 w sprawie
opracowania przez Urząd Miasta Katowice alternatywnego sposobu wyjazdu samochodami z osiedla
Przedwiośnie-Pogodna-Kuśnierska. Alternatywna droga wyjazdu uzupełniałaby obecny wyjazd z
ww. osiedla (dziś możliwy jedynie poprzez ulicę Kuśnierską).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały z wniosku Stowarzyszenia „Dla Szopienic” z dnia 21.09.2014
o przystąpienie przez Miasto Katowice do likwidacji zalegającej, trującej hałdy odpadów
toksycznych zlokalizowanej na działce nr 2009/18 , będącej w wieczystym użytkowaniu Huty
Metali Nieżelaznych w upadłości.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały z wniosku mieszkańców Szopienic ul. Obr. Westerplatte
o spowodowanie wymiany torów tramwajowych (remontu kapitalnego torowiska) na odcinku od ul.
Brynicy do ul. Korczaka
10. Rozpatrzenie projektu uchwały z wniosku Radnego Pana Johanna Bros w sprawie remontu dworca
kolejowego „Katowice Szopienicach Południowe”
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przydzielenie Radzie Jednostki Pomocniczej Nr 15
dodatkowego pomieszczenia na zorganizowanie tzw. „Inkubatora” społecznego dzielnicy dla
spotkań organizacji pozarządowych działających na terenie RJP
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu Jednostki 150 tyś. na rok 2015
13. Komunikaty i wolne wnioski.
14. Zamknięcie sesji.

Zaproszenie-na-V-sesję-mieszkańcy-page0001-723x1024

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *