niedziela, 23 czerwca

Stanisław Olchawa

W Szopienicach znajduje się ulica Stanisława Olchawy. Choć dosyć krótka, to upamiętnia ważnego dla naszej dzielnicy człowieka.

Stanisław Olchawa urodził się 20 lutego 1905 roku w Starych Brodach (obecnie teren Ukrainy). Ukończył Gimnazjum Państwowe we Lwowie, a następnie na Uniwersytecie Lwowskim uzyskał dyplom doktora nauk lekarskich (w roku 1929).

Przyjechał na polski Górny Śląsk, by podjąć tu pracę, m.in. w szpitalu Spółki Brackiej w Katowicach. W roku 1935 rozpoczął pracę w Szopienicach, gdzie leczył przez 42 lata (początkowo jako lekarz rejonowy Spółki Brackiej, także w czasie wojny i okupacji).

W 1939 r. w stopniu majora rezerwy brał udział w kampanii wrześniowej w Armii Kraków. Został ranny na początku kampanii. Po odbyciu rekonwalescencji pracował w charakterze lekarza w polowych szpitalach.

Po 1945 roku był lekarzem domowym Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Szopienicach. W latach 1945-1955 był członkiem Miejskiej Rady Narodowej w Szopienicach i przewodniczącym jej Komisji Zdrowia. W 1954 roku objął kierownictwo szopienickiej Przychodni Rejonowej nr 14. Aktywnie włączał się w życie sportowe, a także działał w Polskim Czerwonym Krzyżu. Zmarł 14 grudnia 1990 roku w Szopienicach.

Uchwałą nr XI/88/95 Rady Miejskiej Katowic z dnia 26 stycznia 1995 roku przemianowano dotychczasową ulicę Edwarda Żabińskiego na ulicę doktora Stanisława Olchawy.

Źródła do biogramu:

– Krzysztof Brożek: „Polscy lekarze na Górnym Śląsku i Śląsku Cieszyńskim od końca XIX do połowy XX wieku”. Katowice 2009.

3 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *