wtorek, 16 kwietnia

Budżet Obywatelski dla Dąbrówki Małej: Lista projektów pozytywnie zaopiniowanych, które zostaną poddane pod głosowanie

Zachęcamy do zapoznania się z listami projektów zweryfikowanych pozytywnie przez UM Katowice, spośród których MIESZKAŃCY Dąbrówki Małej wybiorą te, które mają zostać zrealizowane w 2015 roku.

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW DĄBRÓWKI MAŁEJ, BY ZAGŁOSOWAĆ NA SWOJE TYPY.

TO OD WAS ZALEŻY, KTÓRA Z PONIŻSZYCH TRZYNASTU PROPOZYCJI ZOSTANIE ZREALIZOWANA. 

Od 17 do 21 września 2014 r. trwać będzie powszechne, bezpośrednie i jawne głosowanie. 

Aby zagłosować należy osobiście wypełnić kartę do głosowania i wrzucić ją do urny, znajdującej się w lokalnym punkcie do głosowania (w Miejskich Bibliotekach Publicznych). Uprawniony do głosowania mieszkaniec ma możliwość wyboru jednego projektu zadania publicznego, poprzez postawienie znaku „X” przy wybranym projekcie. 

Każdy mieszkaniec może głosować wyłącznie raz. W przypadku zagłosowania w dwóch lub więcej jednostkach pomocniczych lub poprzez oddanie głosu co najmniej dwa razy w danej jednostce pomocniczej – wszystkie głosy uznaje się za nieważne. ​

Poniżej lista projektów, na które można oddać swój głos (projekty pozytywnie zaopiniowane przez UM Katowice):

 Lp. ID zadania Tytuł Koszt szacunkowy Koszt rzeczywisty Opis zadania
117 1/14/2014 Zakup nowych książek dla Filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 21 10 000 zł 10 000 zł Zakup nowości wzbogaci ofertę filii, uzupełni zaczytane książki należące do klasyki światowej. Pozwoli mieszkańcom na korzystanie z większej ilości nowych książek, uzupełni się lektury dla dzieci i młodzieży. Proszę o systematyczny, regularny zakup nowości.
118 4/14/2014 Zakup i montaż w dzielnicy 10 ławek 7 000 zł 7 000 zł W pierwszym etapie budowy „Zielonego Zakątka” powstanie średniej wielkości plac zabaw oraz bezpieczne, utwardzone przejście pomiędzy ulicami: Styczniową oraz przystankiem autobusowym przy ul. Le Ronda. Plac zabaw będzie oparty o tzw. ścieżkę zdrowia, gdzie nacisk będzie położony na aktywne formy zabawy. Nie zabraknie też piaskownicy i huśtawek dla dzieci w różnym wieku.
119 5/14/2014 Nocne oświetlenie przejścia przy cmentarzu komunalnym – łącznik ul. Le Ronda oraz ul. Techników 17 000 zł 33 000 zł Wykonanie oświetlenia wąskiego przejścia pomiędzy ul. Le Ronda i ul. Techników przełoży się na bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, którzy obecnie w godzinach wieczornych nie mogą być pewni, że w ciemnym zaułku nic na nich nie czyha.
120 6/14/2014 Rewitalizacja „Parku w Dąbrówce” 130 000 zł 300 000 zł Park w Dąbrówce wzbogaci się o utwardzone chodniki oraz uporządkowaną zieleń. Atrakcją parku stanie się siłownia na otwartym powietrzu oraz ok. 50-metrowa oś kwiatowa.
121 7/14/2014 Rewitalizacja Placu Żołnierzy
Września (Park Jordanowski)
56 000 zł 300 000 zł Plac Żołnierzy Września wzbogaci się o nowe ławki, kosze i rośliny. Istniejący plac zabaw dla dzieci zostanie rozbudowany. Dzięki zjazdom saneczkowym park ożyje w sezonie zimowym. Miasto podejmie też działania na rzecz zmniejszenia poziomu hałasu w otoczeniu Placu.
122 8/14/2014 Utworzenie skweru w rejonie skrzyżowań ulic: Le Ronda, Styczniowa i Siwka 37 000 zł 60 000 zł Na skrzyżowaniach ulic Siwka, Styczniowej i Le Ronda zostanie utworzony przyjazny skwer z ławeczkami, zielenią i kwiatami. Wyznaczone zostaną nowe przejścia dla pieszych i miejsca postojowe, a przed hałasem bronić będzie obsadzony kwiatami nasyp ziemny. Cały teren zostanie uporządkowany i posprzątany.
123 10/14/2014 Montaż gablot z informacjami
o sportowej i kulturalnej ofercie miasta – 4 sztuki
7 800 zł 21 000 zł Zakup 4 zamykanych tablic informacyjnych, w których umieszczane będą aktualne informacje o kulturalnych, sportowych i miejskich wydarzeniach, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń dzielnicowych oraz mających miejsce w dzielnicach sąsiadujących z Dąbrówką Małą.
124 11/14/2015 Zakup trenażerów piłkarskich
oraz budowa ścianki wspinaczkowej w Szkole Podstawowej nr 47
24 000 zł 27 000 zł Rozbudowa sportowego wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 47 o 10 trenażerów do wsparcia nauki gry w piłkę nożną oraz ściankę wspinaczkową dla dzieci i młodzieży z dzielnicy.
125 12/14/2014 Przebudowa boiska trawiastego przy ul. Techników 5 i rozwój
infrastruktury sportowej
41 000 zł 41 000 zł W miejscu dziś nieużytkowanego boiska mieszkańcy oczekują mniejszego, bardziej funkcjonalnego boiska trawiastego o wymiarach około 30x55m z piłkochwytami, stołem do ping – ponga, ławkami, kilkunastoma nowymi miejscami parkingowymi (po zachodniej stronie terenu) i małą architekturą.
126 15/14/2014 Montaż 8 stojaków rowerowych 20 000 zł 20 000 zł W 7 miejscach w dzielnicy zamocowane zostaną stojaki rowerowe.
127 19/14/2014 Nauka pływania dla 24 dzieci
w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym
7 500 zł 7 500 zł 24 dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym, w ramach kursu trwającego 16-20 godzin, zostanie oswojonych ze środowiskiem wodnym i zdobędzie umiejętność pływania.
128 20/14/2014 Zakup i montaż 16 pojemników na nieczystości zwierzęce 8 500 zł 8 500 zł Kosze na psie odchody to podstawowa broń w walce o estetykę otoczenia naszych domów. 16 sztuk zostanie ulokowanych przed wszystkim przy osiedlach – tam gdzie problem jest najbardziej widoczny i odczuwalny. Równolegle w placówkach edukacyjnych w dzielnicy rozpocznie się kampania edukacyjna uświadamiająca dzieci i ich rodziców.
129 21/14/2014 Uruchomienie hot spotu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach filia 20 200 000 zł 1000 zł Utworzenie w filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach darmowego punktu dostępowego do Internetu za pośrednictwem Wi-fi.

 

Poniżej lista projektów odrzuconych przez UM Katowice na etapie weryfikacji formalnej:

 Lp. Tytuł ID zadania Koszt szacunkowy Uzasadnienie odrzucenia
1 Wykonanie placu zabaw – strefy aktywnego wypoczynku 2/14/2014 300 000 zł – Łączny szacunkowy koszt realizacji zadania przekracza kwotę przeznaczoną dla danej jednostki pomocniczej.

– Lista mieszkańców popierających projekt zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego jest niekompletna.

2 Budowa „kącika majsterkowicza” w Miejskim Przedszkolu nr 38 9/14/2014 10 000 zł – Lista mieszkańców popierających projekt zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego jest niekompletna.

Poniżej lista projektów odrzuconych przez UM Katowice na etapie weryfikacji merytorycznej:

 Lp. Tytuł ID zadania Koszt szacunkowy Uzasadnienie odrzucenia
1 Posadzenie w dzielnicy 2 ozdobnych wieloletnich dębów czerwonych przy „bramach” dzielnicy 3/14/2014 200 000 zł Nazwa zadania jest niespójna z kosztorysem zadania.
2 Budowa parkingu i zielonego placu na Osiedlu Norma 13/14/2014 42 500 zł Działka 816/42, której wniosek dotyczy jest własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej, co jest niezgodne z § 1 ust. 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Mieście Katowice.
3 Montaż progów zwalniających na 4 ulicach w Dąbrówce Małej 14/14/2014 6 800 zł Realizacja proponowanego zadania wymaga standardowej procedury, która
przewiduje przeprowadzenie konsultacji społecznych wśród okolicznych
mieszkańców.
4 Budowa Parku „Zielony Zakątek” w rejonie ulic Le Ronda i Biniszkiewicza – etap I – plac zabaw i chodnik 16/14/2014 220 000 zł Przedstawione we wniosku kwoty są zbyt niskie. Koszt zadania wynosi
400 000 zł, co znacząco przekracza pulę środków Budżetu Obywatelskiego
dla danej jednostki pomocniczej.
5 Monitoring miejski w Dąbrówce Małej – zakup i montaż kamer – 5 szt. 17/14/2014 45 000 zł Miasto nie posiada kanalizacji teletechnicznej w tym obszarze. Do czasu
zakończenia realizacji systemu KISMIA, budowa i włączenie nowych
monitoringów nie spełnia wymogów celowości, gospodarności
i racjonalności.
6 Obsadzenie elewacji 10 budynków roślinami pnącymi 18/14/2014 9 000 zł Budynek przy ul. Techników 9 nie jest zarządzany przez KZGM w Katowicach. Budynek przy ul. Techników 19 zgodnie z „Wykazem właścicieli
i władających…” prowadzonym przez UM Katowice, nie istnieje. Proponowane nasadzenia pnączy na elewacji wskazanych budynków, mogłoby stanowić utrudnienie dla mieszkańców, a także pomniejszyłoby szerokość ciągów komunikacyjnych.
7 Aktywizacja zawodowa mieszkańców – doradztwo zawodowe dla 20 bezrobotnych 22/14/2014 6 000 zł Doradztwo zawodowe realizowane jest dla wszystkich mieszkańców Katowic, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy, w ramach zadań własnych.

Informacje pochodzą ze strony UM Katowice:
– Lista projektów pozytywnie zaopiniowanych, które zostaną poddane pod głosowanie: LINK
– Lista projektów odrzuconych na etapie weryfikacji formalnej: LINK
– Lista projektów odrzuconych na etapie weryfikacji merytorycznej: LINK

 

Katowice-Logo-pion-kolor

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *