czwartek, 18 lipca

Tag: lekarz

Stanisław Olchawa
Ludzie

Stanisław Olchawa

W Szopienicach znajduje się ulica Stanisława Olchawy. Choć dosyć krótka, to upamiętnia ważnego dla naszej dzielnicy człowieka. Stanisław Olchawa urodził się 20 lutego 1905 roku w Starych Brodach (obecnie teren Ukrainy). Ukończył Gimnazjum Państwowe we Lwowie, a następnie na Uniwersytecie Lwowskim uzyskał dyplom doktora nauk lekarskich (w roku 1929). Przyjechał na polski Górny Śląsk, by podjąć tu pracę, m.in. w szpitalu Spółki Brackiej w Katowicach. W roku 1935 rozpoczął pracę w Szopienicach, gdzie leczył przez 42 lata (początkowo jako lekarz rejonowy Spółki Brackiej, także w czasie wojny i okupacji). W 1939 r. w stopniu majora rezerwy brał udział w kampanii wrześniowej w Armii Kraków. Został ranny na początku kampanii. Po odbyciu rekonwalescencji pracował w charakterze lekarza w polowyc...