niedziela, 23 czerwca

HMN Szopienice – kiedy ostateczna likwidacja?

HMN Szopienice, fot. M. Bulsa

Wielu z nas nie jest wstanie wyobrazić sobie Śląska bez przemysłu. Górujące nad miastami kopalniane szyby, hutnicze kominy, wieże wodne to do niedawna stały element górnośląskiego krajobrazu. To właśnie dzięki dwóm gałęziom przemysłu – hutnictwu i górnictwu nastąpił silny rozwój wielu górnośląskich miejscowości. Dziś – ten krajobraz powoli staje się historią.

W 1834 roku koncern Georg von Giesche’s Erben uruchomił w Szopienicach pierwszą hutę cynku. Budowę rozpoczęto 10 marca 1834, 1 sierpnia zapalono pierwszy piec, a 20 października uruchomiono już 6 podwójnych pieców destylacyjnych i wyprodukowano 257 ton cynku. Na cześć ówczesnego kierownika Wilhelma von Kessel nazwano ją „Wilhelmina”. To wydarzenie dało początek wielkiej industrializacji naszej okolicy.

Mijały lata. Huta się rozbudowywała. 4 kompleksy, ponad 70 hektarów terenu. Cynk, ołów, miedź z Szopienic były znane szeroko w świecie. Zmieniały się granice, właściciele – a huta nadal trwała, jako żywicielka wielu pokoleń. W 1984 roku hucznie świętowano 150-lecie zakładu, powstała monografia huty napisana przez dr. Emanuela Wilczoka, okolicznościowa kartka pocztowa, zakład został odznaczony Orderem Sztandaru Pracy I klasy.

W roku 2000 huta będąca przedsiębiorstwem państwowym została sprywatyzowana, a nowo powstała spółka akcyjna stała się częścią grupy kapitałowej Impexmetal SA, zaś w 2005 weszła w struktury grupy kapitałowej Boryszew SA. 26 września 2008 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w Warszawie uchwałą zdecydowało o tym, że Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” Spółka Akcyjna zostanie rozwiązana i rozpocznie się proces jej likwidacji ze względu na nierentowność.

Wielu z was prosiło nas o podjęcie tematu akcji pracowniczych i ostatecznej likwidacji zakładu. O tym temacie rozmawiamy z Szymonem Dziubickim, wicedyrektorem Agencji Rozwoju Przemysłu, która nadzoruje likwidację HMN Szopienice.

Michał Malina: Kto i w jakim zakresie jest właścicielem HMN Szopienice S.A. w likwidacji?
Szymon Dziubicki: Akcjonariuszami HMN „Szopienice” S.A. w likwidacji z siedzibą w Katowicach na koniec czerwca 2020 r. są: Polski Cynk Sp. z o.o., który posiada 61,8%, Skarb Państwa 32,1%, natomiast pozostałe akcje – ok. 6,1% – są w posiadaniu byłych pracowników.

M. M.: Kiedy zakończy się proces likwidacji spółki? Otrzymaliśmy niepotwierdzone informacje, że likwidacja zakończy się we wrześniu br.
S. D.: HMN „Szopienice” S.A. w likwidacji znajduje się na końcowym etapie procesu likwidacji. Podstawowe czynności likwidacyjne Spółki to zbywanie pozostałej części nieruchomości (trudnych do zbycia ze względu na skażenie terenu i zakwalifikowanie gruntów obecnych i byłych do 5 kategorii historycznie zanieczyszczonych gruntów). Zakończenie czynności likwidacyjnych ma szanse nastąpić do końca br. Jest to jednak uwarunkowane pozyskaniem inwestorów.

M. M.: Czy byli pracownicy tej spółki mają szansę na spieniężenie otrzymanych świadectw depozytowych i odzyskanie swoich pieniędzy?
S. D.: Posiadanie akcji nie przekłada się bezpośrednio na korzyści pieniężne dla ich właściciela, oprócz dwóch sytuacji: wypłaty dywidendy bądź ich umorzenia przez spółkę. Natomiast celem spółki akcyjnej, która jest w procesie likwidacji, jest zakończenie jej bytu, zaspokojenie jej wierzycieli oraz podział majątku. Środki, które pozostaną po likwidacji Spółki, zostaną rozdysponowane wśród akcjonariuszy. Przy tym należy pamiętać, że łączne zobowiązania bilansowe Spółki na koniec 2019 r. wyniosły 147 mln zł.

M. M.: Jeśli nie ma możliwości spieniężenia akcji HMN Szopienice, co można z nimi zrobić?
S. D.: Akcjonariusz pozostaje prawnym właścicielem części Spółki do czasu zakończenia jej istnienia.

M. M.: Akcje huty posiada jeszcze ok. 2306 byłych pracowników. Rozmawialiśmy z jednym z byłych pracowników, który zebrał 520 osób pracujących niegdyś w hucie. Wśród nich jest kilka osób, których akcje zostały odkupione przez HMN Szopienice S.A. w likwidacji. Dlaczego część akcji zostało odkupione przez hutę a większość nie? Co mają zrobić byli pracownicy, aby HMN Szopienice S.A. w likwidacji odkupiła od nich akcje?
S. D.: Stosownie do artykułu 362 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie może nabywać wyemitowanych przez nią akcji (akcji własnych). Wspomniane transakcje zakupu dotyczyły pośredniego właściciela HMN Szopienice – firmy Impexmetal S.A. – która jeszcze we wcześniejszym okresie (czyli przed likwidacją w 2008 r.) skupiła pewną część akcji od jej pracowników. W 2016 r. temat związany z wykupem akcji pracowniczych został poruszony w śledztwie prokuratury w Katowicach, która w dniu 26 kwietnia 2017 r. umorzyła postępowanie, co sugeruje niesłuszność takich wniosków.

Dziękuję za rozmowę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *