czwartek, 18 lipca

Co dalej z zabytkowym budynkiem przy Lwowskiej 6?

Zabytkowy budynek widziany z ul. Lwowskiej, fot. M. Malina

Ulica Lwowska w Katowicach to jedna z ważniejszych ulic w mieście łącząca Szopienice z Janowem. Pod numerem 6 znajdziemy zabytkowy budynek, pochodzący z lat 70/80. XIX wieku wybudowany
w stylu ceglanego historyzmu. Gdy powstał, pełnił funkcję poczty kolejowej. W późniejszym okresie zmienił swoje przeznaczenie i pełnił funkcję mieszkalną. Budynek położony jest w zespole stacji kolejowej Szopienice Północne. Figuruje w gminnej ewidencji zabytków i jest jednym z najstarszych obiektów na terenie dzielnicy Szopienice.

Od wielu lat widzimy, że ten kolejowy zabytek zamienia się w coraz to większą ruinę. Jako Fundacja
z Pasją wielokrotnie interweniowaliśmy o zabezpieczenie obiektu u jego właściciela. Gdy działania nie przyniosły oczekiwanego efektu, prosiliśmy o interwencję Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miejskiego Konserwatora Zabytków i Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dzięki interwencji tego ostatniego zabytkowy budynek został w ostatnich tygodniach zabezpieczony przez PKP. Z muru usunięto kilkumetrowe drzewo, samosiejkę brzozy, a okna zostały zabite płytami OSB. Dzięki tym działaniom obiekt przez jakiś czas będzie zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

Jaka przyszłość czeka ten budynek? Sprawa nie jest jasna. Bartłomiej Sarna z Biura Prasowego PKP S.A. odpowiedzialny m.in. za dworce i pozostałe nieruchomości w naszym województwie przesłał nam 10 lipca informację:

Kluczowe znaczenie dla przyszłości budynków zlokalizowanych przy torach w sąsiedztwie byłego dworca Katowice Szopienice Północne ma planowane przez PKP PLK S.A. do realizacji zadanie pn. „Prace na liniach kolejowych nr 132, 147, 161, 180, 188, 654, 655, 657 i 658 na odcinkach Gliwice – Bytom, Chorzów Stary – Mysłowice oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka”, które zakłada w tym rejonie m.in. przebudowę wiaduktu nad ulicą Lwowską, a także inne zmiany. Od sposobu realizacji i ostatecznego projektu zależy w dużej mierze dalsza strategia dotycząca budynków w sąsiedztwie dworca Katowice Szopienice Północne. Kamienica przy Lwowskiej 6 jest w sposób konstrukcyjny powiązana z murem oporowym nasypu kolejowego, co w oczywisty sposób wstrzymuje jakiekolwiek działania, mające na celu najem czy ewentualne wydzielenie i sprzedaż niniejszego budynku, do czasu sfinalizowania prac nad projektem związanym z ewentualną przebudową linii kolejowej. […]

 Położenie budynków w pobliżu czynnych linii kolejowych determinuje ograniczone możliwości ich zagospodarowania wynikające z bliskiego sąsiedztwa linii kolejowej. W praktyce sprzedaż nieruchomości jest mało prawdopodobna, również z przyczyn formalnych. Natomiast ich najmem, pomimo starań w tym zakresie, zainteresowanie jest znikome.  

PKP S.A. zabezpiecza budynki na bieżąco przed dostępem osób trzecich. Ostatnie prac związane z zabezpieczeniem byłego budynku mieszkalnego przy ulicy Lwowskiej 6 zostały wykonane na początku lipca. […]

Przebudowa wiaduktu nad ulicą Lwowską w pierwotnym projekcie zakładała wyburzenie budynku przy ul. Lwowskiej 6 i poszerzenie chodnika. Już na etapie projektowania założono, że lepiej zburzyć zabytkowy budynek i poszerzyć chodnik i dodać ścieżkę rowerową (sic!).

Z racji tego iż budynek figuruje w gminnej ewidencji zabytków, na wyburzenie zgodę może wydać wyłącznie Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, który na takie działanie dotychczas nie wyraził zgody. W piśmie z 6 maja br., które otrzymaliśmy od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, zawarto podsumowujące sformułowanie „Urząd potwierdza zasadność dla postulowanego zachowania przy ul. Lwowskiej 6. Obiekt ten posiada znaczenie dla lokalnej historii, a jego dobrze utrwalona sylweta wzbogaca układ urbanistyczny centralnej części dzielnicy. Jednocześnie potrzeba budowy ścieżki rowerowej nie może uzasadniać przyczyny dla rozbiórki tego budynku”. Miejmy nadzieję, że tak się stanie i ten zabytek nie podzieli losu np. nieistniejących już zabudowań dawnej huty Uthemann. Oby tym razem się udało.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *