sobota, 20 lipca

Rozpoczęła się XIII edycja programu „Mieszkanie za remont” w Katowicach

Fot. M. Malina

Program „Mieszkanie za remont” cieszy się w Katowicach olbrzymią popularnością. Umożliwia on wynajęcie w dobrej cenie mieszkania od miasta w zamian za przeprowadzenie remontu. Do tej pory w ten sposób ponad 300 lokali znalazło swoich najemców, a w ostatnich edycjach ilość osób aplikujących była trzynastokrotnie wyższa niż dostępnych mieszkań.

27 stycznia została opublikowana nowa lista 40 lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę. Jednocześnie jest to druga edycja, w której obowiązują ubiegłoroczne zmiany w regulaminie programu, których celem było zwiększenie dostępności lokali dla przyszłych najemców.

Jakie mieszkania do wyboru? Jak aplikować o najem lokalu?

W bieżącej edycji programu mamy do wyboru 40 mieszkań o powierzchni od 15 m2 do prawie 80 m2. Cena najmu za 1 m2 waha się od 3,25 zł do 5,80 zł i jest uzależniona m.in. od lokalizacji, a także standardu mieszkania – mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy Urzędu Miasta. Lokale znajdują się przede wszystkim w Śródmieściu (m.in. ul. Mikołowska, Uniwersytecka, Kozielska, Batorego, 3 Maja, Kościuszki, Drzymały, Francuska), ale też na Koszutce (ul. Grażyńskiego, Okrzei), w Ligocie (ul. Koszalińska, Grunwaldzka), w Piotrowicach (ul. Ziołowsa, Jankego) czy Szopienicach (ul. Morawa, 11 Listopada, Wiosny Ludów).

Aby móc ubiegać się o mieszkanie za remont należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze – nie można być właścicielem innego mieszkania. Po drugie – należy spełnić kryterium dochodowe. Przykładowo – dla gospodarstwa jednoosobowego to dochód mieszczący się w widełkach od 1650 zł do 4400 zł, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego dochód na jedną osobę musi się mieścić w przedziale od 1100 zł do 2860 zł. Trzecim warunkiem jest brak zaległości z tytułu najmu aktualnie zajmowanego lokalu. – Jeżeli dana osoba spełnia wszystkie warunki formalne, a na jedno mieszkanie jest więcej chętnych, bo tak z reguły jest, wtedy o pierwszeństwie w zawarciu umowy decydują punkty. Tworząc punktację pod uwagę bierzemy m.in.: aktualną powierzchnię mieszkalną w przeliczeniu na jedną osobę, liczbę osób zamieszkujących dany lokal, kwestię posiadania dzieci, orzeczenia o niepełnosprawności czy też kwestię bezdomności – podkreśla rzecznik.

​W przypadku zainteresowania wynajmem lokalu należy w terminie od 10.02.2020 roku do 21.02.2020 r. złożyć w Urzędzie Miasta Katowice (Rynek 1, I piętro, stanowisko 20, 21) wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. Szczegółowe informacje na temat mieszkań oddawanych w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę można uzyskać na stanowisku Wydziału Budynków i Dróg w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice na I piętrze przy Rynku 1 w Katowicach lub pod nr tel. 32 259 36 34. Lista lokali w ramach programu oraz dodatkowe informacje są także dostępne na stronie Urzędu Miasta Katowice https://bit.ly/2GrfmJv

Kryteria punktowe:

a) powierzchnia mieszkalna na 1 osobę w dotychczas zajmowanym lokalu:

  • poniżej 8 m² 8 pkt
  • od 8 m² do 9,99 m²                               6 pkt
  • od 10 m² do 12 m²                                4 pkt
  • powyżej 12 m² 2 pkt

W przypadku wnioskodawców zamieszkujących osobno, powierzchnię mieszkalną przypadającą na
1 osobę w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.

W przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych zamieszkujących samotnie:

 • poniżej 16 m² 8 pkt
 • od 16 m² do 19,99 m²                          6 pkt
 • od 20 m² do 24 m²                                4 pkt
 • powyżej 24 m² 2 pkt

Osoby bezdomne (status bezdomności potwierdzony przez MOPS): 10 pkt

b) liczba osób zamieszkujących w obecnie zajmowanym lokalu: za osobę 1 pkt

 W przypadku wnioskodawców zamieszkujących osobno, liczbę osób w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.

c) w przypadku niepełnosprawności orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy lub członka jego rodziny: 4 pkt

d) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno, posiadający dzieci: 4 pkt

e) małżeństwa, partnerzy lub osoby samotne, posiadające dzieci: 3 pkt

f) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno: 2 pkt

g) okres zamieszkiwania wnioskodawcy lub członka jego rodziny na terenie miasta Katowice:

  • do 1 roku: 2 pkt
  • powyżej 1 roku: 5 pkt

(UMK)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *