sobota, 20 lipca

Od stycznia podwyżka opłaty śmieciowej

Miasto Katowice od stycznia 2020 r. podnosi stawki opłaty śmieciowej. Od nowego roku zapłacimy 21,30 zł za odpady segregowane (wcześniej 14 zł), a za brak selektywnej zbiórki odpadów opłata wzrośnie z 20 zł do 42,60 zł.

Jak podaje miasto, pięć głównych powodów zmiany opłaty za odbiór śmieci w Katowicach to czynniki zewnętrzne:

  • wzrost kosztów energii i kosztów paliwa – tylko w tym roku opłata za MWh, jaką uiszcza Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej wzrosła o 59%, a ceny oleju napędowego w przedziale czasowym 2013-2019 wzrosły o ok. 34%.
  • wzrost płacy minimalnej – o 41% w porównaniu z rokiem 2013, z prognozowanymi wzrostami w latach kolejnych.
  • podwyższenie standardów, m.in. recyklingowych wynikających z rozporządzeń UE. W ciągu 6 lat dzięki powiększeniu m.in. taboru, zatrudnienia czy liczby pojemników do selektywnej zbiórki, poziom segregacji śmieci w Katowicach wzrósł aż o 22 pkt. %. Obecnie wymagany poziom recyclingu wynosi 40%, a w 2020 roku UE wymaga już 50% recyklingu, co oznacza konieczność poniesienia kolejnych nakładów m.in. na zatrudnienie i infrastrukturę.
  • wzrost stawek opłaty marszałkowskiej, czyli opłat za korzystanie ze środowiska, jakie pobiera Urząd Marszałkowski – w przypadku tzw. stabilizatu w okresie 2013-2020 stawka ta wzrosła aż o 630%, a w przypadku pozostałości o 139%.
  • zmiany prawne generujące dodatkowe koszty – regulacje po pożarach składowisk, dotyczące bezpieczeństwa, przepisy związane z wymaganym udziałem pojazdów elektrycznych lub gazowych we flocie oraz wymogi dotyczące kontroli wizyjnej.

To pierwsza od 6 lat zmiana tej opłaty. Podobne zmiany od zeszłego roku są wprowadzane w wielu miejscowościach w całej Polsce – w tym w woj. śląskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *