niedziela, 23 czerwca

Nagroda dla stowarzyszenia

W listopadzie minęło 15 lat od czasu, gdy trzydziestu pracowników Huty Metali Nieżelaznych ,,Szopienice” w obliczu możliwości zamknięcia zakładu założyło Stowarzyszenie Na Rzecz Powstania Muzeum Hutnictwa Cynku w Katowicach – Szopienicach.  Ze względu na dewastacje  huty Uthemann skupiono się na zachowaniu zatrzymanej w 1999 roku walcowni blach cynkowych. Mimo wielu przeciwności udało się jednak zachować wszystkie maszyny i urządzenia. Dzisiaj okazało się, że jest to jedyne takie miejsce na świecie, czyli cała niezmieniona linia technologiczna powstała w 1903 roku. Po zakupieniu walcowni przez prywatne osoby i ponad trzyletnim remoncie przy zachowaniu dokładnie wszystkiego tak, jak to powstało, obiekt został zarejestrowany w Ministerstwie Kultury jako Muzeum Hutnictwa Cynku ,,Walcownia” w Katowicach Szopienicach. Członkowie Stowarzyszenia oprowadzają dzisiaj po Muzeum pokazując pięknie wyremontowany obiekt i zapoznając zwiedzających nie tylko z historią hutnictwa cynku na Śląsku, ale również z prawie 180 letnią historią huty w Szopienicach. A zapisała się ona bardzo wyraźnie w krajobrazie przemysłowym nie tylko Górnego Śląska.

Związek Górnośląski doceniając piętnastoletnią pracę Stowarzyszenia postanowił uhonorować je Nagrodą im. Wojciecha Korfantego.

20 listopada na gali w Siemianowicach, przyznane przez kapitułę pod przewodnictwem prof. Lipowicz nagrody, wręczono w obecności prawnuka Wojciecha Korfantego Michaela Korfantego oraz dwóch senatorek RP,  pięciu laureatom. Zostali nimi:

–  dr Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Zabrza

–  Robert Talarczyk – aktor, reżyser i dyrektor Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach

–  ks. dr Wiesław Hudek – muzykolog i prezydent Polskiej Federacji Pueri Cantores skupiającej katolickie chóry młodzieżowe

–  Stowarzyszenie na Rzecz Powstania Muzeum Hutnictwa Cynku w Katowicach

–  Amatorski Zespół Teatralny działający przy Kole Związku Górnośląskiego w Suszcu.

W imieniu stowarzyszenia nagrodę odebrał jego prezes – Adrian Juraszczyk.

AJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *