niedziela, 23 czerwca

Tag: Adrian Juraszczyk

Nagroda dla stowarzyszenia
Dzielnica

Nagroda dla stowarzyszenia

W listopadzie minęło 15 lat od czasu, gdy trzydziestu pracowników Huty Metali Nieżelaznych ,,Szopienice” w obliczu możliwości zamknięcia zakładu założyło Stowarzyszenie Na Rzecz Powstania Muzeum Hutnictwa Cynku w Katowicach – Szopienicach.  Ze względu na dewastacje  huty Uthemann skupiono się na zachowaniu zatrzymanej w 1999 roku walcowni blach cynkowych. Mimo wielu przeciwności udało się jednak zachować wszystkie maszyny i urządzenia. Dzisiaj okazało się, że jest to jedyne takie miejsce na świecie, czyli cała niezmieniona linia technologiczna powstała w 1903 roku. Po zakupieniu walcowni przez prywatne osoby i ponad trzyletnim remoncie przy zachowaniu dokładnie wszystkiego tak, jak to powstało, obiekt został zarejestrowany w Ministerstwie Kultury jako Muzeum Hutnictwa Cynku ,,Walcownia” ...