środa, 22 maja

Pożegnanie dyrektora VI LO

17 sierpnia zmarł mgr Dariusz Koclejda – długoletni dyrektor VI LO im. Jana Długosza w Szopienicach, nauczyciel i wychowawca. Jego byli uczniowie obecnie to m.in. pracownicy naukowi, dziennikarze, radni czy osoby, które działają na rzecz lokalnej społeczności. Z wieloma absolwentami „Długosza” łączyły go więzy przyjaźni.

Śp. mgr Dariusz Koclejda urodził się 27 kwietnia 1964 roku w Kępnie. W 1989 roku ukończył studia na Wydziale Filologiczno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Przez rok był asystentem – stażystą WSP. W lutym 1990 roku został nauczycielem VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza. Zasłynął wówczas jako pedagog, wprowadzający innowacyjne metody dydaktyczne. Zachęcał uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach, organizował debaty, uczestniczył w międzynarodowych projektach. Współpracował z lokalnymi instytucjami, zwłaszcza z Domem Kultury – wychowankowie śp. mgr. Dariusza Koclejdy zostali członkami Zespołu Pieśni i Tańca „Szopienice”. Pytany o sukcesy w pracy dydaktyczno-wychowawczej odpowiadał, że „jego sukcesem jest każdy uczeń”. Od 1 września 1999 roku pracował na stanowisku wicedyrektora szkoły, natomiast cztery lata później – 1 września 2003 roku objął funkcję dyrektora. Dzięki jego zaangażowaniu zorganizowano uroczyste obchody 100-lecia szkoły. Udało mu się również doprowadzić do generalnego remontu zabytkowego gmachu. Z jego inicjatywy zagospodarowano przestrzeń przy nowo wybudowanej sali gimnastycznej – powstało tu boisko z bieżnią do skoku w dal. Jednocześnie mgr Koclejda kontynuował tradycję zagranicznych wyjazdów oraz wymian międzynarodowych. W 2010 roku podpisał umowę o wieloletniej współpracy z dyrekcją Gimnazjum College’u Plastycznego w Mińsku. Od tego czasu cyklicznie, co roku – do Szopienic przyjeżdża grupa młodych, uzdolnionych Białorusinów, by poznawać Śląsk i utrwalać dobrze znane nam krajobrazy na swoich grafikach, rysunkach, a nawet batikach. Dyrektor VI LO zabiegał o sponsorów, którzy finansowali uczniom z Mińska posiłki, wycieczki lub drobne upominki. W tym roku – mimo choroby – również zaangażował się w przygotowanie wizyty gości z Białorusi i planował rewizytę nauczycieli oraz młodzieży „Długosza” w mińskiej szkole plastycznej. Niestety, te dalekosiężne plany przerwała śmierć..

Msza święta za duszę Zmarłego – zgodnie z jego ostatnią wolą – była sprawowana 20 sierpnia w parafii św. Jadwigi Śląskiej. Dyrektor życzył sobie bowiem, aby uroczystości pogrzebowe odbywały się naprzeciwko szkoły, z którą związał całe swoje zawodowe życie. Przemówienie pożegnalne wygłosił wiceprezydent Katowic, Waldemar Bojarun, przypominając wielowymiarowość działalności śp. mgr Dariusza Koclejdy jako nauczyciela historii, wychowawcy, organizatora wymian międzynarodowych oraz dyrektora. Zauważył, że jego niezwykłą cechą była jego zdolność do nawiązywania relacji z ludźmi, których spotykał na swojej drodze, o czym mogli zaświadczyć licznie zgromadzeni na Eucharystii przyjaciele, znajomi, uczniowie i absolwenci VI LO. Mowę pogrzebową w imieniu Zmarłego wygłosił mgr
Maciej Bachara – wicedyrektor szkoły.

Druga część uroczystości pogrzebowych – złożenie urny z prochami do grobowca rodzinnego – odbyła się 21 sierpnia w Ochędzynie Starym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *