niedziela, 21 lipca

Spacer historyczny po Janowie

fot. z archiwum rodzinnego Henryka Psota

Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie – spacer po Janowie.

Janów to historyczna, prawie 300-letnia, część dzielnicy Janów-Nikiszowiec. Historia Janowa nierozłącznie związane jest z rodem Mieroszewskich, który przybył na Górny Śląsk z ziemi łęczyckiej. Mieroszewscy założyli ordynację rodową, w skład której wchodził Janów. Na ich dobrach rozpoczęto wydobywanie węgla, co dało początek kopalni „Morgenroth” – uznawanej za poprzedniczkę kopalni „Giesche” (później „Wieczorek”).

Podczas spaceru zostanie przypomniana długa i sięgająca jeszcze przed epokę industrializacji historia Janowa, a także ważne i symboliczne miejsca.

Spacer poprowadzi regionalny historyk, Pan Michał Dzióbek: katowiczanin; historyk; absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dwóch specjalnościach: społeczno-ekonomicznej i nauczycielskiej; licencjonowany miejski przewodnik turystyczny po Katowicach i Górnośląskim Okręgu Przemysłowym oraz przewodnik terenowy po woj. śląskim; nauczyciel; pracownik merytoryczny Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii Śląska oraz dziejów Katowic. W pracy zawodowej skupia się na zagadnieniach skutecznej edukacji regionalnej dzieci i młodzieży. Autor licznych scenariuszy nowatorskich lekcji muzealnych oraz spacerów/wycieczek tematycznych po mieście i regionie.

Zapraszamy serdecznie mieszkańców Janowa oraz całej dzielnicy, a także wszystkich zainteresowanych lokalną historią. Będzie to okazja do wspólnego wspominania. Miejsce zbiórki: przy gazonie Mieroszewskich, który jest jedną z niewielu materialnych pozostałości po rodzie Mieroszewskich w Katowicach; skwer Zillmannów w Nikiszowcu. Udział bezpłatny.

Spacer odbywa się w ramach projektu pn. „Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu – etap I”, realizowanego przez Miasto Katowice w partnerstwie ze Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *