piątek, 21 czerwca

Co dalej z szopienickim targowiskiem?

Targowisko Szopienice, fot. S. Braksator

Zarządzająca targowiskiem w rejonie ulic Obrońców Westerplatte i Zamenhofa fundacja „PRO-EKO Szopienice” od 2018 r. jest w likwidacji. Mieszkańcy obawiają się, że przez to teren może zostać sprzedany, a nowy właściciel zlikwiduje targowisko i zrobi tu np. parking. W ostatnich miesiącach zebrano ponad 800 podpisów pod petycją do władz Miasta, by te poczyniły wszelkie kroki, które nie dopuszczą do likwidacji targowiska.

W sprawę włączyły rady jednostek pomocniczych Szopienice-Burowiec i Janów-Nikiszowiec, które wyraziły poparcie dla działań, mających na celu utrzymanie funkcjonowania targowiska. Rady wskazały, że z tego miejsca korzystają nie tylko mieszkańcy Szopienic, ale także przyjeżdżają tu na zakupy m.in. mieszkańcy Burowca czy Janowa.

Sprawą zainteresowali się też radni miejscy – Patrycja Grolik i Dawid Durał. Ten ostatni zaproponował Miastu, by targowisko odkupić i przekazać katowickiemu Zakładowi Targowisk Miejskich. Z kolei władze Katowic poinformowały, że „PRO-EKO Szopienice” zarządzało targowiskiem od 1994 r.

Likwidator Fundacji poinformował Miasto Katowice o zamiarze przekazania obiektów targowiska innej osobie prawnej, zainteresowanej dalszym prowadzeniem działalności targowej w tym miejscu i wniósł o zgodę na kontynuację funkcjonowania targowiska pod zarządem innego podmiotu. Biorąc pod uwagę zgłaszane zainteresowanie społeczne dalszym funkcjonowaniem targowiska oraz przychylając się do wniosku Fundacji, wyrażono akceptację dla propozycji administrowania tym targowiskiem przez osobę trzecią. Brak jest zatem podstaw prawnych do skorzystania przez Miasto z pierwokupu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osób fizycznych – napisał wiceprezydent miasta Bogumił Sobula.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *