sobota, 20 kwietnia

Przebudowa stacji 110/6kV Janów

fot. J. Kijowski

Market, kamienica, nowy parking a może trzeci komin w Nikiszowcu?! Mieszkańcy od kilku dni zachodzili w głowę, co dzieje się na terenie dawnego parkingu dla górników KWK Wieczorek. Praktycznie w dniu oficjalnego zakończenia funkcjonowania KWK Wieczorek teren został ogrodzony i po kilku dniach wjeżdżał na ten teren ciężki sprzęt. Wywieszono tablicę informacyjną, która informuje o  przebudowie stacji elektroenergetycznej 110/6kV Janów. Najprawdopodobniej znajdująca się obok stara (powstała w 1959 roku!) i wysłużona stacja zostanie zastąpiona nowoczesnym obiektem, który zapewni nam dostawy prądu. Inwestorem jest znana wszystkim firma Tauron Dystrybucja, a całość dofinansowana jest ze środków unijnych – VII oś priorytetowa poprawy bezpieczeństwa energetycznego programu Infrastruktura i Środowisko. Oś ta ma na celu zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Wspierane są inwestycje w infrastrukturę gazową i elektroenergetyczną charakteryzujące się możliwie największym stopniem automatyzacji i bezpieczeństwa oraz jednocześnie zwiększające niezawodność dostaw gazu i prądu. Całkowita wartość projektu to ponad 22 miliony złotych, przy czym dofinansowanie unijne to ponad 8 milionów złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *