sobota, 18 maja

Będzie ekspertyza odpadów po firmie Eko-Szop

fot. M. Malina

W poprzednim numerze informowaliśmy, że w niedzielę 29 kwietnia br. wybuchł pożar na terenie dawnej firmy Eko-Szop (Eko-Rewital) przy ul. ks. mjra K. Woźniaka (rejon dawnej HMN „Szopienice”). Sprawa trafiła do prokuratury. W tym samym czasie władze Katowic wybrały firmę, która zbada, co dokładnie znajduje się na tym terenie. Przetarg na opracowanie ekspertyzy dotyczącej usunięcia oraz unieszkodliwienia odpadów porzuconych przez firmę Eko-Szop wygrał Główny Instytut Górnictwa przy współpracy z firmą Jars Sp. z o.o.

W dokumentacji przetargowej wprost zaznaczono, że to Eko-Szop doprowadziło do utworzenia tu nielegalnego składowiska odpadów. Teren składowania odpadów ogrodzony jest obecnie dwumetrowym płotem. Niebezpiecznie odpady widoczne na powierzchni terenu są składowane luzem, w beczkach i w mauserach. Władze oszacowały ich ilość na około 8,8 tys. m³.

Dopiero po wykonaniu ekspertyzy będzie wiadomo, co dokładnie znajduje się na tym terenie oraz jak odpady unieszkodliwić. Koszty będą bardzo duże, o czym informują władze Katowic. W związku z tym Urząd Miasta chce pozyskać dofinansowanie. Zlecona GIG-owi ekspertyza ma powstać do 15 listopada br., za około 380 000 zł (środki na ten cel przekazał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach). W ekspertyzie znajdą się m.in. takie informacje jak: zaklasyfikowanie pobranych do badań próbek odpadów, przedstawienie charakterystyki odpadów (podstawowy skład chemiczny oraz właściwości każdego rodzaju odpadów), oszacowanie ilości danego rodzaju odpadu. W dokumentach znajdzie się ocena zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska, analiza ryzyka podczas usunięcia i unieszkodliwiania zgromadzonych odpadów oraz analiza ryzyka zaniechania podjęcia tych działań. Powstanie również opis odpowiedniej metody (technologii) unieszkodliwienia zgromadzonych odpadów i określenie przewidywanego czasu jego wykonania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *