niedziela, 21 lipca

Katowice w metropolii – konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące wejścia miasta Katowice w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim.

Od 26 kwietnia do 9 maja zapraszamy wszystkich mieszkańców Katowic do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i wyrażenia opinii na temat wstąpienia miasta Katowice do związku metropolitalnego w województwie śląskim.

Wypełnij krótką ankietę i przekaż nam swój głos! Takie samo pytanie zostało zadane mieszkańcom pozostałych 40 gmin, które zostały zaproszone do wejścia w skład tworzonego związku.

W jaki sposób można zagłosować?

elektronicznie – od 26 kwietnia do 9 maja przez formularz online dostępny poprzez stronę www.konsultacje.katowice.eu
tradycyjnie czyli za pomocą formularza papierowego, który od 26 kwietnia do 9 maja będzie do pobrania w 33 dzielnicowych punktach konsultacyjnych, pełny wykaz dostępny jest tutaj oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców (Rynek 1). Wypełniony formularz będzie można wrzucić w powyższych punktach do specjalnie oznakowanych urn. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w postaci raportu do 16 maja 2017.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach – ankietę można wypełnić tutaj

Garść informacji o związku metropolitalnym

7 kwietnia 2017r. weszła w życie ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim. To długo oczekiwany dokument finalizujący pracę wielu osób od lat zaangażowanych w stworzenie regulacji prawnych dla powołania metropolii. To również ogromna szansa dla rozwoju naszego regionu, a zarazem wielkie wyzwanie organizacyjne.

O stworzenie podstaw prawnych dla powstania metropolii od lat zabiegały miasta zrzeszone w Górnośląskim Związku Metropolitalnym. Po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP, kolejnym formalnym krokiem będzie przygotowanie wniosku o utworzenie związku metropolitalnego. Wniosek zostanie złożony przez Radę Miasta Katowice i rozpatrzony przez Radę Ministrów. Zanim jednak to nastąpi, we wszystkich gminach objętych wnioskiem zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne.

Rozporządzenie powołujące związek metropolitalny w województwie śląskim wydane zostanie do 30 czerwca 2017 r. Jest to formalne usankcjonowanie istniejących i sukcesywnie pogłębianych więzi społeczno-gospodarczych i kulturalnych, integrujących gminy Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

Tworzenie metropolii to pionierski proces, wymagający wizji i wielu lat konsekwentnej pracy. Jednak włączając się w niego zyskamy wszyscy. Kluczowe są wola i wspólne działanie, ale także zachowanie własnej tożsamości. Ze świadomością różnic i podobieństw, w poszanowaniu historycznych doświadczeń, łatwiej jest planować i koordynować działania na poziomie metropolitalnym. Wymiana różnorodnych doświadczeń i wykorzystanie dobrych praktyk dają szansę na harmonijny rozwój całego obszaru metropolii.

UM Katowice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *